نهال خُردسال
پیشکش به پیشمرگه‌های کُردستان


دکتر اسعد رشیدی


• این پشنگ‌های لرزان
که از تلخی آب دریاها شورتراند
این تارهای نازکی
که بر شانه‌های لُختی فرو افتاده‌اند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۲ آبان ۱٣۹۶ -  ٣ نوامبر ۲۰۱۷


 این پشنگ‌های لرزان
که از تلخی آب دریاها شورتراند
این تارهای نازکی
که بر شانه‌های لُختی فرو افتاده‌اند
از رشته‌های ابریشم
باید نازک‌تر و شکننده‌تر باشند...

این دستهای برآمده
بسوی آسمانی تُرشرو و نازا
که به زمینی تشنه می‌نگرد
مگر، سرنوشت نهال خُردی است
که قامت تُردش
خم و راست می‌شود
برابر خُرناسهای طوفانی
که هم اینک در راه است.
٢٧.١٠.٢٠١٧