جَسَدی در باران


بهمن پارسا


• فصلِ پیر
فصل ِ سرما
و باد، چون تیز تَک سواری تاریک اندیش ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۱ مهر ۱٣۹۶ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۱۷


 
فصلِ پیر
فصل ِ سرما
و باد، چون تیز تَک سواری تاریک اندیش
آمد و گران ، گران وزید و
سَبُکوار بَرَم گرفت
تا چون بی امَّت پیام آوری
از شاخسار ِ چناری کهن ، بیا ویختَم؛
این فصل ِ پیر
باد ِ سرد
اُفق های ِ بیگانگی
آسمانهای سُربی
و در هر زبان به کلامی خویش را آغشتن
با جمله هایی نارسا.
جَسَدم ،
آن باژگون پیام آور ِ بی اُمّت را
باران امّا می پالاید
                     می پالاید
                                 می پالاید!
به پاس ِ آنکه
حرمت ِ دُم کَنده کَشخانان ِ حرم ِ ولایت را نداشتم.
حالا در افقهای ِ نا پاکِ فصل ِ پیر
از پاکی و پالودگی نیز چیزی نمایان است!
من امّا از یاد می بَرَم "چه کسی بودم" را
و یاکه" کجا از مادر بزادم".
از آن فصل ِ اینک امّا،
جَسَد پیام آورِی بی اُمّّت
پاک و پالوده بر شاخسار ِ چناری کُهَن باقی است.

گویا فوریه ۹۰! بروکسل