حزب کمونیست کارگری: کشتار کولبران را محکوم کنید


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۷ شهريور ۱٣۹۶ -  ٨ سپتامبر ۲۰۱۷


مردم آزادیخواه، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان
همانطور که میدانید جمهوری اسلامی و نظام حاکم بر این کشور نه تنها هزاران نفر از مردم زحمتکش را به شغل غیر انسانی کولبری سوق داده است بلکه آنها را مدام مورد تعرض و تیراندازی قرار میدهد، اموالشان را مصادره میکند و به اشکال مختلف آنها را مورد اذیت و آزار قرار میدهد. باید در مقابل این وحشیگری با تمام قوا ایستاد و آنرا محکوم کرد. هفته و ماهی نیست که خبری از تیراندازی به کولبران و قتل آنها منتشر نشود.

آخرین مورد مربوط به قتل دو نفر از کولبران بنام های حیدر فرجی و قادر بهرامی از اهالی بانه در روز ۱۳ شهریور است. هزاران نفر از مردم بانه در مقابل این جنایت به خیابان آمدند اما جمهوری اسلامی این تظاهرات حق طلبانه را نیز تلاش کرد با خشونت در هم شکند. سرکوبگران حکومت به جمعیت تیراندازی کردند و تعدادی از مردم معترض این شهر بدلیل اصابت گلوله های پلاستیکی مجروح و عده ای نیز دستگیر شدند. امروز مردم سنندج نیز در حمایت از مبارزه مردم بانه و علیه جنایت حکومت دست به تظاهرات زدند. در شهرهای دیگر کردستان نیز فضایی از خشم و اعتراض شکل گرفته است و جمهوری اسلامی با نظامی کردن فضای شهرها تلاش میکند مانع حرکت های اعتراضی مردم شود. مردم میخواهند کشتار کولبران و هر نوع اذیت و آزار آنها پایان داده شود و خساراتی که به آنها وارد شده جبران شود. آمران و عاملان کشتار کولبران از جمله فرماندار بانه و همه مقاماتی که در بانه و سایر شهرهای کردستان در قتل کولبران نقش دارند به مردم معرفی و محاکمه شوند. کار مناسب یا بیمه بیکاری باید برای کولبران تامین شود تا مجبور به این شغل غیر انسانی نشوند.

از همه مردم آزادیخواه در سراسر کشور، از تشکل های کارگری و سایر تشکل ها و نهادهای آزادیخواه، از دانشجویان و نویسندگان و هنرمندان و از کلیه مردم آزاده انتظار میرود از کولبران و خواست های بحق آنها حمایت کنند و جنایات حکومت علیه این زحمتکش ترین مردم را قاطعانه محکوم کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۷ سپتامبر ۲۰۱۷