پنج زندانی کرد در زندان کرمانشاه اعتصاب غذا کردند


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹۶ -  ٣ سپتامبر ۲۰۱۷


بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ۵ زندانی کرد, از ۹ شهریورماه در زندان دیزل آباد کرمانشاهاعتصاب غذا کرده اند.
احمد صادقی، یوسف مرادی، عبدالله ویسی، امید خاکی و محمد بازانی زندانیان محبوس در زندان دیزل آباد به علت انتقال به بند بیماران عفونی و با خواست بازگشت به بندهای خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
افراد نامبرده به اتهام تبلیغات مذهبی بازداشت‌ شده‌اند و این در حالی است که طبق گفته آن‌ها، فعالیتشان مسالمت‌آمیز و به‌دور از هرگونه تضادی صورت گرفته است.
لازم به گفتن است که فشار بر زندانیان سیاسی و مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران روزانه در حال افزایش است.