عقلِ عشق در مخارق الانبیا و محاسن الاولیا


علیرضا قلاتی


• زان بت چو حدیثِ قامت آمد
در دل هوسِ قیامت آمد

عشق از نُقَطِ رُخش چو پرگار
در دایره ی ملامت آمد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲٣ تير ۱٣۹۶ -  ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۷زان بت چو حدیثِ قامت آمد
در دل هوسِ قیامت آمد
عشق از نُقَطِ رُخش چو پرگار
در دایره ی ملامت آمد
آنکس که ز بحرِ عشقِ او جست
بر ساحله ی سلامت آمد
آنکو که به جمعِ عشقش اِستاد
چون شمع ورا غرامت آمد
قاید نَبُوَد به حُسن امروز
کاو را ز ازل امامت آمد
آن تازه هلالِ نالِ دوشین
از شوقِ رُخش تمامت آمد
عرفان به سخن ز وصفِ رویش
سر سلسله ی کرامت آمد
آن لمحه که بی اوش به سر کرد
یک عمر ورا ندامت آمد...

دل بر غمِ دلدار ز کف بیرون شد
از گونه ی میگونِ رُخش در خون شد
کو باده ی گلگون که به تو شرح دهم
در حیرت و درد عمر عرفان چون شد

عرفان بِهِل این پختگی و خامی را
کاسرارِ تو سُخته عارف و عامی را
از کُنجِ خرابات کشیده ست برون
صهبا زده بایزیدِ بسطامی را...