حال و روز ما


م. شاکی


• شد سیاه از ظلم و درد و تیره روزی، جامه ها
جز تعفن نیست بویی در مشامِ شامه ها

علم و عشق و عقل شد قربانیِ مُشتی کلاغ
واعظانی بی خِرَد بر مسندِ علامه ها ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱۶ می ۲۰۱۷


 شد سیاه از ظلم و درد و تیره روزی، جامه ها
جز تعفن نیست بویی در مشامِ شامه ها

علم و عشق و عقل شد قربانیِ مُشتی کلاغ
واعظانی بی خِرَد بر مسندِ علامه ها

یا به پای منبر و یا پای منقل دلخوشیم
چشم و گوش و هوشمان مدهوشِ این برنامه ها

جاممان از شوکران لبریز اما بیش از این
کاممان را تلخ می خواهند این خودکامه ها

در پی "اصلاح" باید تیشه را بر ریشه زد
نیست تدبیر و امیدی پشت این عمامه ها .

Instagram.com/mimshaki9297