فتح باغ


مجید نفیسی


• چکاوکها چون کلاغانِ پُرهیاهو
لشکرکِشی نمی‌کنند
و برای فتحِ باغ
راههای بهتری دارند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٣۱ فروردين ۱٣۹۶ -  ۲۰ آوريل ۲۰۱۷


چکاوکها چون کلاغانِ پُرهیاهو
لشکرکِشی نمی‌کنند
و برای فتحِ باغ
راههای بهتری دارند.

در مهلتی میان دو توفان
از پناهگاههای خود بیرون می‌آیند
و در ستایش آفتاب
آوازهای عاشقانه می‌خوانند.

       بیست‌و‌هشت فوریه ۲۰۱۷