لاک پشت زِنُن و سیمرغ


بهمن پارسا


• در چرخه ی بی پایان قرون
در این بی آغازِ بی پایان،
لاک پشتِ زِنُن آرام وار وهمواره
بازه ی خویش را می پاید در پیش؛
و آشیل باد پا را در پس دارد! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۹ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱٨ آوريل ۲۰۱۷


 
 


در چرخه ی بی پایان قرون
در این بی آغازِ بی پایان،
لاک پشتِ زِنُن آرام وار وهمواره
بازه ی خویش را می پاید در پیش؛
و آشیل باد پا را در پس دارد!
رَدَش پاک
بی قطره ی خونی
نامش نه یاد آور خون
که همتراز رفتن است و رفتن،
و در پی اش آشیل،
می دَوَد و می دود و هنوز هم.
من امّا چه کنم با اسفندیار
که خدنگ خدعه ی سی مرغ
به خاکش افکند؟!
اِی قاف نشین ِ اعصار
بالهایت را بنمای.
بنمای تا خون آن سرو بشویم
باشد که آب رفته به جوی باز آید
و این تهمت از تو برگیرم.

۱۵آوریل ۲۰۱۷