اطلاعیه‌ی شماره‌ی دوی هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۹ اسفند ۱٣۹۵ -  ۱۹ مارس ۲۰۱۷


اطلاعیه‌ی شماره‌ی دوی هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
فراخوان برای انتخاب محتوای محوری گردهمایی

در اطلاعیه‌ی شماره‌ی یک به اطلاع عموم رسید که هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران، از ۲۹ سپتامبر تا ۱ اکتبر در شهر هانوفرِ آلمان برگزار خواهد شد. کارگروه محتوای کمیته‌ی برگزاری هفتمین گردهمایی، بنا بر سنت شش گردهمایی گذشته از تمامی رفقا و دوستانی که در مورد ضرورت برگزاری این گردهمایی با ما همراهی دارند، دعوت می‌کند موضوعی را که گمان می‌کنند برای محتوای محوری این گردهمایی ضروری و با اهمیت است از طریق ایمیل زیر تا تاریخ بیست و نهم مارس ۲۰۱۷ مطابق با نهم فروردین ۱٣۹۶ با ما در میان بگذارند. مشارکت افراد و نهادهای مبارز و معترض در هر چه بهتر برگزار شدن گردهمایی، از جمله در انتخاب ضروری‌ترین محتوای محوری، هم خواست و تمایل کمیته‌ی برگزاری است و هم مشارکتی مهم برای جلوگیری از فراموشی آنان که برای رهایی و برابری کشته شدند و آرمان آنان.

تاریخ
ایمیل تماس:
gerdhamaie@yahoo.com

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کمیته‌ی برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
بیست و هشتم اسفند ۱٣۹۵، هیجدهم مارس ۲۰۱۷