بررسی اجمالی در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۶ - صلاح الدین مالک تومتری


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۹ اسفند ۱٣۹۵ -  ۹ مارس ۲۰۱۷


پس از فضا سازیهای فراوان از سوی نهادهای دست ساز کارگری حول تعیین سبد هزینه و دعوت آنان از کارگران برای سکوت در مورد حداقل مزد سال ۱٣۹۶، روز دهم اسفند ماه سبد هزینه یک خانوار کارگری به مبلغ دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان اعلام گردید و بدنبال آن طی روزهای گذشته فصل دیگری از خیمه شب بازی نهادهای دست ساز کارگری برای تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به طبقه کارگر ایران آغاز شد.
هر چند که تعیین همین مقدار سبد هزینه نیز تحت فشار اعتراضات ما کارگران و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری صورت گرفت اما نهادهای دست ساز کارگری و دولت و صاحبان سرمایه حتی بر روی کاغذ نیز سبد هزینه واقعی یک خانوار کارگری را که امروزه بنا بر مستندات غیر قابل انکار بالای چهار میلیون تومان است اعلام نکردند و بنا بر اذعان خود، آنرا با حذف بسیاری از اقلام زندگی و با در نظرداشت پایین ترین سطح قیمتهای بازار، مبلغ دو میلیون و چهار صد و هشتاد هزار تومان تعیین نمودند.
عدم وجودبرنامه ریزی مدون و ضعف شدید در مدیریت سازمان های مرتبط با کارگران هیچ گونه چشم انداز وافق روشنی برای اشتغال میلیونها کارگر بیکار و اخراج شده و جوانان آماده ی به کارندارد.طبقه کارگر در ایران در معرض اسیب های بسیار شدید اجتماعی قرار گرفته است .از هم پاشیدگی کانون خانواده و نا امیدی مطلق برای زیستن یک زندگی ساده.   اعتیاد ..فحشا وروسپی گری.تنها گوشه ای از این معظلات هستند که به یک پدیده معمولی در جامعه تبدیل شده است. ، باز ماندن کودکان از تحصیل بدلیل فقر خانواده ها ابعادی میلیونی پیدا کرده است، پدیده کودکان کار در ابعادی بسیار وسیع بخشی از سیمای یک جامعه هشتاد میلیونی شده است، آمار خودکشی کارگران بدلیل درماندگی و استیصال برای گذران زندگی سر به فلک کشیده، گوشت و میوه از سفره بسیاری از خانواده های کارگری برچیده شده، گور خوابی، زباله گردی و مرگ از سرما و گرسنگی کشیده شده اند و در حال حاضر زندگی اکثریت قریب به اتفاق میلیونها خانواده کارگری به نحو بی سابقه ای در حال فرو رفتن در چنین جهنمی است. انوقت اینان همچون سالهای گذشته مشغول خیمه شب بازی و اجرای شوهای تلویزیونی و اظهارات فریبکارانه نماینده های دست سازشان با نام نمایندگان کارگری در شورایعالی کار هستند.
این آن واقعیت بنیادی است که در پس ٣٨ سال چپاول و غارت دسترنج کارگران و معلمان و دیگر مزد بگیران زحمتکش مردم ایران جاریست. به این معنا در صورت تداوم خیمه شب بازی موجود و عدم تعیین حداقل مزد بر اساس اجرای بی چون و چرای ماده ۴۱ قانون کار، سال آینده، سال طوفانهای زیر و رو کننده اعتراضات کارگری خواهد بود که سرتاسر کشور را بی هیچ ملاحظه ی مد نظر حکومتگران در هم خواهد نوردید.
اگر ما امروز برای افزایش حداقل مزد خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستیم و هر ساله با شروع فصل تعیین حداقل مزد، سر و صدایمان از هر سویی بلند میشود و به همین دلیل دولت و کارفرمایان، آنگونه که به شکل تمام عیاری میل شان است نمیتوانند دستمزدها را منجمد و یا کاهش بدهند و مجبور به افزایش هر چند ناچیزی از حداقل مزد می شوند، باید بدانیم با تصویب لایحه اصلاحیه دولت بر روی ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد سالیانه رخت بر خواهد بست و اختیار تعیین مزدمان تماما بدست میل و سلیقه ی تک به تک کارفرمایان خواهد افتاد و آنان علاوه بر گسترش عمق و دامنه دستمزدهای زیر خط فقر، قادر خواهند شد به بهانه شرایط اقتصادی کشور همین دستمزدها را منجمد و یا حتی کاهش بدهند.
اینان با ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در دهه های گذشته و محروم کردن کارگران از قدرت جمعی و چانه زنی، سرکوب اعتراضات کارگری، محکوم کردن فعالین آگاه و سرشناس جنبش کارگری به زندانهای طویل المدت و ایجاد محدودیتهای شدید بر معدود تشکلهای مستقل کارگری همچون اتحادیه ازاد کارگران ایران و دیگر تشکلهای مستقل صنفی کارگران و معلمان، شرایطی را پدید آورده اند که طبقه کارگر ایران قادر به سازماندهی اعتراضات بزرگ و سراسری نیست.
اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت به شکل تجمع، راهپیمائی، طومار نویسی و تحصن در برابر ادارت کار سراسر کشور، جزو حقوق قانونی و مسلم ما کارگران است و ما میتوانیم علاوه بر طرح و پیشبرد خواست باز پس گیری فوری لایحه اصلاحیه از مجلس، خواهان اجرای ماده ۴۱۱ قانون کار برای افزایش فوری دستمزدها، بر چیده شدن قراردادهای موقت، حق برپایی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران و همه مزد بگیران زحمتکش به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران بشویم.