یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

دو سویه محکومیت تحریم: تحریم از داخل و خارج از کشور - علی طایفی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۹ آبان ۱٣۹۷ -  ۱۰ نوامبر ۲۰۱٨


* تحریم‌ امریکا علیه ایران از دو ناسازه و تناقض جدی برخوردار است:

* کشوری مجری تحریم‌ برای پیشگیری از تجاوز و ‌دخالتگری های نظامی حکومت ایران است که خود بزرگترین مداخله جوی نظامی در سراسر تاریخ محسوب می شود و بزرگترین تجارت و قاچاق تسلیحات را برعهده دارد. چنین کشوری بدنبال مجازات حکومت ایران بعنوان خلف خویش از بعد نظامی و اقتصادی است.

* داعیه حمایت از مردم ایران در متن تحریم امریکا علیه ایران جهت بسترسازی فرایندهای دمکراتیک نیز ناسازه دیگری است زیرا که تحریم مستقیما منافع مردم را نشانه گرفته، به جامعه و مقاومت مدنی آسیب می رساند و با فربه شدن منابع مافیای قدرت اقتصادی در حکومت، مردمی قربانی می شوند که از قبل قربانی مافیاهای حکومتی اند.

* بنیان ⁧تحریم⁩ مبتنی بر دخالتجویی و ادامه سلطه جویی امپریالیزم است ولی اگر ممالکی قصد همراهی برای تسهیل ⁧دمکراسی ⁩دارند باید مقابل ⁧ مافیاهای حکومتی ⁩بایستند که در حوزه نظامی و اقتصادی فعال بوده و ویرانی ملی منطقه ای و جهانی را ببار می اوردند.

* ماهیت ستم در تحریم امریکا هموزن با تحریم مشحون از ستمی است که حکومت دینی ایران در طی چهار دهه بر مردم ایران از اقشار مختلف قومی، دینی، جنسیتی، جنسی، طبقاتی، سنی و فکری اعمال داشته و بطور ناروا با چندپاره کردن جامعه، خیلی عظیمی از طبقات اجتماعی را از آزادی، برابری و برخورداری از امنیت و شان انسانی محروم ساخته است.

* در‌ پایان معتقدم نقد و مقاومت در برابر تحریم باید دارای دو سویه بهم‌ وابسته باشد: نخست رویه ملی/درون مرزی علیه تحریم های حکومتی بر طبقات مردم، دوم رویه تحریم امریکا علیه مردم ایران. هرگونه هجوم و ‌نقد یکسویه تحریم، اهمال بر بعد دیگر ستم های پیش گفته است.

تحریم واکنشی است که مانند ریل قطار دارای دو سویه است که در محکومیت آن باید همزمان باشد: محکومیت تحریم امریکا علیه مردم زمانی عادلانه است که ⁧ تحریم ⁩ مردم ایران توسط حکومت اسلامی نیز محکوم شود: این شمشیر باید دولبه عمل کند.

* روند تجویزی و تایید تحریم بدون رویکرد فوق بمعنای تایید خشونت و ستم ملی و بین مللی علیه مردم است؛ چنین تحریمی در عمل و غایت نگرانه، همدستی حکومت امریکا و حکومت ایران برای فروپاشی جامعه ایران و نابودی ملت ایران است.

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست