یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نیاز مبرم به تشکیل جبهه داریم - بابک اسدی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹۷ -  ۱ اوت ۲۰۱٨


مقدمه: اوضاع کشور واشوب در میان مسئولین نظام اسلامی
در شرایط کنونی که نه آب سالم برای نوشیدن و نه هوا برای نفس کشیدن باقی مانده، مردمان ایران در سخت ترین شرایط زند گی می کنند در شهرهای بزرگ و کوچک تظاهرات واعتراضات رو به گسترش است اوضاع کشورمان در بحرانی ترین لحظات تاریخ سازخود بسر می برد.
ازآغاز تظاهرات مردم ازدی ماه سال ۹۶ به بعد، رسانه های خارجی، سیاست مشخصی را دنبال میکنند.
این رسانه ها بنا به منافع کشورهای خود اتفاقات واکثرا تظاهرات واعتراضات مردمان ایران را درراستای این جمله کلیدی که ایران زمان محمد رضا شاه پهلوی دوران طلایی را داشته و مردم ایران در سال ۵۷ اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند و انقلاب کرده اند را در رسانه های خود با پخش فیلم ها و ترتیب دادن مصاحبه های گوناکون چنان وا نمود می کنند که مردم ایران بخاطر جبران اشتباه انقلاب ۵۷ می خواهند به نظام سلطنتی یا پادشاهی برگردند ونماد آن هم حاظر وناظر می باشد و آن شاهزاده رضا پهلوی است گرچه شاهزاده رضا پهلوی بارها دررسانه ها و مصاحبه ها بیان کرده، که خواستار تاج وتخت نیست بلکه خواستارآزادی وحقوق بشرو نوع حکومتی که مردم ایران دریک انتخابات آزاد به آن رأی می دهند و ایشان آن رأی مردمان ایران را محترم می شمارند.
اما این رسانه ها که نماینده‍ی سیاست های دولت های خود هستند خواسته های آن را تبلیغ می کنند بارها خواستارتحمیل نظرات سیاست دولت های خود به شاهزاده پهلوی و دیگرافراد و فعالان سیاسی در مصاحبه ها بوده اند.
به نظر اکثر فعالان سیاسی شاهزاده رضا پهلوی یک فرد و یک فعال سیاسی شناخته شده به مردمان ایران وجهان هستند وایشان بخوبی می دانند ملت ایران درانقلاب ۵۷ هیچ اشتباهی نکرده اند وفقط بخاطرنبود آزادی بیان درحکومت زمان پدرشان، آقای خمینی باحمایت همین صاحبان رسانه های معلوم الحال غربی وموافقت همان دول، وبنا به منافع آن روز همان کشورها (مبارزه با کمونیسم روسی با کمبربند سبز اسلامی)،نظام سلطنتی را در ایران (با ژنرال هویزر و سلیوان) سرنگون و نظامی جمهوری اسلامی را برملت ایران تحمیل کردند وآقای خمینی و دوستانشان انقلاب مردم ایران را دزدید ند و خود آقای خمینی نیزبه این دزدی وسرقت انقلاب ضد سلطنتی و آزادیخوانه مردمان ایران با جمله‍ی معروف "خدعه کردم" اعتراف نمود، به بیان دیگر مردمان ایران را، رهبران انقلاب ۵۷ فریب داد.
هدف این نوشته این است که فعالان سیاسی درخارج ازکشوردراین لحظات حساس به مسئولیت خود عمل کنند و دراتحاد دریک جبهه یا کنگره درچارچوب یک برنامه حداقل مورد توافق افراد و فعالان سیاسی و احزاب وگروه ها تشکیل شود تا با همکاری فعالان سیاسی داخل کشوربتوانیم مردم ایران را برای سرنگونی نظام اسلامی ودوره گذارو بعد ازآن سازماندهی کنیم.
چرا که ما ایرانی ها درشرایط بسیار حساسی ازتاریخ کشورمان بسرمی بریم و اگر غفلت کنیم احتمال زد و بندعوامل نظامی یا بخشی ازحاکمیت در داخل نظام اسلامی با دول خارجی می تواند شرایط بسیاروخیمی را بدنبال بیاورد مثلا تصورکنیم اگرعوامل سپاه با همکاری بخشی ازاصولگراها، دست به کودتای نظامی بزند و شروع به کشتارکند چه کسی وکدام نیرو می تواند ازاین کشتارجلوگیری کند؟
ما درتاریخ کودتا های بسیاروحشتناک را درتجربه داریم کودتای ۱۲۹۹ وکودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲خود ایران و کشورهای خارجی مانند اندونزی و یا شیلی که کشتارهای وسیعی ازخود به جا گذاشت را تاریخ به ما بازگو میکند و می توان به جرأت بیان کرد اکثرکودتاها با حمایت دول غربی همراه بوده است ودر زمان کشتارفعالان سیاسی همین رسانه های غربی که این روزها سینه چاک می کنند با پخش فیلم های مستند به سکوت رو آورده اند.
اینجانب با درنظر گرفتن شرایط و اوضاع کشورمان که می شود گفت روزهای آتی نمی توان به وضوح حدس زد که برسرآینده کشورمان و مردم ایران چه خواهد امد برنامه زیر را به حضورهمه کسانی که مدعی آزادی کشورمان ازیوغ رژیم اسلامی و حامیان آنها هستند ارائه می کنم باشد که به وظیفه ایرانی و انسانی خود عمل کرده باشم.

مقدمه:
تشکیل یک جبهه یا کنگره ازهمه افراد و فعالان سیاسی درخارج ازکشور و دعوت ازفعالان سیاسی داخل کشوردرنظر می گیریم تعداد ۱۲۰ نفر( بیشترو یا کمتر) از داخل وخارج خواستارعضویت در جبهه شده اند در این صورت تعداد مشخصی دریک انتخابات ازمیان اعضا، به تعداد ۹ نفر به عنوان نمایندگان جبهه انتخاب می شوند و این تعداد یک نفر را به عنوان سخنگوی موقت انتخاب می نماید.
حالا ما جبهه متحدی داریم که از دارای اکثرتفکرات گوناگون می باشد زیبایی و اهمیت جبهه نیزهمین است که با عقاید وافکار مختلف تشکیل شود و برای رسیدن به برنامه ای که قبول کرده اند تلاش و فعالیت کنند.

برنامه جبهه:
خواستار سرنگونی نظام اسلامی
فعالیت برای معرفی جبهه به مردم ایران و فعالیت در خارج از کشور
ایجاد دولت موقت برای جایگزین کردن بجای دولت اسلامی در مرحله گذار
برقرار کردن امنیت درداخل و مرزهای کشور
فراهم کردن انتخابات برای برگزاری مجلس موسسان

این پنج اصل برنامه جبهه را اگر درنظر بگیریم همه فعالان سیاسی که برای آزادی بیان وحق حاکمیت ملت ایران به سرنوشت خود را دارا باشند می بایست برای تحقق این برنامه فعالیت کنند.
بعد ازتشکیل مجلس موسسان جبهه به آخرمسئولیت خود رسیده و باید منحل شود.
البته اعضا جبهه آزادند درانتخابات مجلس موسسان شرکت کنند.
با تشکیل مجلس موسسان نمایندگان می بایست دولت موقتی را تشکیل دهند ومهلت این دولت موقت را مجلس موسسان تعیین می کند.
دولت موقت تا پایان نوشته شدن قانون اساسی جدید اداره کشور را برعهده دارد در این زمان پیشنهاد شخصی من این است برای جلوگیری ازبازگشت استبداد و دیکتاتوری جلوگیری از زد و بند پشت صحنه و شبانه رئیس دولت موقت هردوشنبه یا یک روزمشخص در تقویم تغییر یابد این انتخاب می بایست در محل مجلس موسسان و در حظور نمایندگان مجلس موسسان انجام بگیرد.

ممنوعیت وغیر قانونی بودن عمل کرد افراد دولت موقت:
اعضا ی دولت موقت به هیچ عنوان حق مسافرت به خارج را ندارد در صورت ضرورت احساس نیازمسافرت به خارج وزیرموقت را می بایست چند نفر ازاعضا مجلس موسسان به انتخاب هیئت مدیره مجلس همراهی کنند.
اعضا دولت موقت و رئیس دولت موقت حق مذاکره برگزاری هرنوع جلسه و متینگ با نیروهای مسلح کشوررا ندارند در صورت چنین اقداماتی اعضا هیئت مدیره مجلس موسسان حق قانونی دارند آن عضو یا کل هیئت دولت را منحل کنند ازمیان نمایندگان مجلس موسسان عده ای را برای اداره کشور جایگزین کنند.
وظیفه کلی دولت موقت حفظ امنیت درکشور و اداره کل کشور از تجاوزات احتمالی از خارج کشور می باشد.
دولت موقت حق ارسال نیروهای نظامی یا هر نوع نیرو به سایر شهرها و استانها را ندارد.
مسئولیت حفظ امنیت درشهرها و استانها بر عهده خود آنهاست.بعد ازتکمیل و نوشتن قانون اساسی وظیفه دولت موقت برگزاری رفراندوم قانون اساسی می باشد.
بعد از تکمیل و پایان قانون اساسی دولت موقت وظیفه دارد انتخابات را برگزار کند و بعد از تأیید همان قانون اساسی وظیفه دولت موقت را تعیین خواهد کرد.
بدین صورت قانون اساسی جدید بعد ازتأیید مردمان ایران، سندی است که نهادهای دولتی و ارکان های نظام جدید بنا برآن تأسیس می شود.و به اینصورت است که ما مردمان ایران می توانیم با تلااش و کوشش دارای یک کشور آزاد و آباد و غیر متمرکز باشیم.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست