یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

برابری جنسیتی رهایی جامعه را به دنبال می آورد-مجید حقی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ اسفند ۱٣۹۶ -  ۷ مارس ۲۰۱٨


 در این سالهای اخیر سه پدیده باعث بحث حضور و نقش زنان در جامعه شدهاند: بحرانهای اقتصادی جهانی، بحران کار و در دسترس بودن نیروی کار تولید کننده در سراسر جهان، در سطح منطقه ی خاورمیانه، حضور زنان کوردستان به ویژه در "رۆژئاوا" در جنگ علیه حکومت تروریستی داعش و جنبش #metoo برای اعتراض به خشونت جنسیتی که علیه زنان و دختران در سراسر جهان به ویژه کشورهای پیشرفته انجام می شد. این سه پدیده بحث اصلی روزنامهها، مطبوعات و شبکههای اجتماعی و سمینار و کنفرانسهای بین المللی بودهاند. اکنون ما در سطح کلی شاهده پدیدهای هستیم که از تاثیرات و رابطه توسعه برابری جنسیتی در ثبات، صلح و پیشرفت جامعه و رفاه اجتماعی می گوید.
جامعه خسته، فرسوده و جنگ افروز مردسالارانه دیگر نمی تواند جهان را توسعهداده و آینده مرفهی برای بشریت به ارمغان اورد. به این دلیل باید خودمان به عنوان مرد در این جهانی که مردسالاری در طول صدها سال باعث و بانی جنگ، خرابی و از بین رفتن امیدها و قربانی کردن ملیونها نفر از مردم جهان رهایی بخشیم. جهان امروز نیاز به توسعه مکتبی نو دارد. مکتبی که هدف آن توسعه رفاه اجتماعی، توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی و برابری بین همه اعضای جامعه باشد.
برای آزادیخواهان و مبارزان حق تعیین سرنوشت باید جای سئوال باشد: چرا سطح زندگی و رفاه در جوامعی که در آن برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار شده است بهتر است و حس خوشبختی انها بالاست؟ پژوهشها در کشورهای توسعه یافته از جمله کشورهای اسکاندیناوی یا ژاپن نشان میدهند که در جوامعی که سیاست اقتصادی، اجتماعی و تصمیمات سیاسی از پایه بر، برابری جنسیت بنا شدهاند در همه سطوح خود خوشبخت تر، سلامتی عمومی بهتر، دارای ثبات اجتماعی بیشتر، اعتماد اجتماعی بیشتر و سطح پایین جرائم است. در این کشورها خواست اجتماعی مشترک برای روبرو شدن با چالشهای اجتماعی وجود دارد: این چالشها چه سیاسی باشند چه مربوط به تهدیدات وضعیت زیست محیطی. در پژوهشهای مربوط به رابطه بین برابری جنسیتی و سلامتی و بهبود اجتماعی مشاهده می شود که هرچه سطح برابری جنسیت بالاتر باشد، سطح سلامتی اجتماعی و فردی اعضاء جامعه بیشتر است. برای مردمی که درحال مبارزه رهایی بخش است توسعه برابری و سلامتی اجتماعی به معنی نیرو بخشیدن به لشکر مبارزه و نیرومند کردن نیروی استقامت دربرابر دیکتاتوری است.
در جامعه ایرانی و کردستان چه در داخل کشور و چه در دیاسپورا افراد زیادی سطح سلامتی فردی و اجتماعی خود را به نوع درامد افراد ربط می دهند. اما در واقع این مسئله رابطه نسبی با سطح درامد و موقعیت اجتماعی دارد. جامعهای که بر اساس رابطه بر حاصل جمع صفر باشد، ما نمی توانیم موقعیت و سطح اجتماعی خود را به پیش ببریم.
مسئله برابری جنسیتی تنها بستگی به راه دادن به شرکت زنان در تصمیمات سیاسی با به دست آوردن چند صندلی در میان مران نیست، بلکه این مئسله پیش شرط توسعه اجتماعی در همه سطوح خود و توسعه کیفیت زندگی همه ی اعضاء جامعه با ما مردان است. در پنجاه سال گذشته کشورهای توسعه یافته به سبب تلاش برای پیشرفت سطح برابری جنسیت شاهد پیشرفت سطح زندگی و خوشبختی اجتماعی بودهاند. امروز ما شاهد این واقعیت هستیم که حتی اثر گلخانهای و گرمای کره زمین نتوانسته است جلو پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این کشورها را بگیرد و این کشورها مصمم تر از گذشته در راه شرکت زنان در همه سطوح مدیریتی و رهبری تلاش می کنند.


دلیل سوم باز هم مربوط به مسائل اقتصادی و بازرگانی است:جامعه ای که برابری را ترویج و توسعه می دهد، شاهد خلق فرصتهای اقتصادی بیشتری است. شماره ثبت کشف و ابتکارهای ثبت شده در جوامع توسعه یافته و برابر به مراتب بیشتر جامعه های دیگر بیشتر است. توسعه برابری در برابر میانگین جامعه های دیگر به فرصتهای بهتری تبدیل شوند برای شرایط بهتر کاری و توسعه ی خلاقانه

حتی از منظر منافع مردان هم باشد به سه دلیل زیر به توسعه برابری جنسیتی نیازمندیم:
اول: عدم برابری باعث توسعه ماتریالیزم واز بین رفتن ارزشهای معنوی و انسانی می شود.
دوم: جوامع برابر در برابر تهدیدهای خارجی احساس مشترک دارند. این به نوبه خود باعث میشود که در برابر مشکلات مشترک همه جامعه برای حل مشترک مشکلات و چالشها داوطلب شود. پژوهشها نشان میدهند که در جوامعی که به برابری جنسیتی احترام گذاشته میشود، رهبرانشان بیشتر به محیط زیست و ثبات اجتماعی اهمیت میدهند.

ما در سالهای گذشته سخنان و مقالات زیادی در باره نیاز تغییر پارادایم اجتماعی در کوردستان شنیده و خواندهایم. ما شنوای سخنان زیبا و پر زرق و برق زیادی از رهبران بودهایم مبنی بر حمایت و پشتیبانی آنها از برابری جنسیتی در کوردستان بودهایم، آنهایی که وجود شمار اندکی از زنان را در سطح شورای رهبری سازمانهایشان به عنوان فخر به نیمه دیگر جامعه میفروشند. اما واقعیت این است که بدون توسعه ما در سالهای گذشته سخنان و مقالات زیادی در باره نیاز تغییر پارادایم اجتماعی در کوردستان شنیده و خواندهایم. ما شنوای سخنان زیبا و پر زرق و برق زیادی از رهبران بودهایم مبنی بر حمایت و پشتیبانی آنها از برابری جنسیتی در کوردستان بودهایم، آنهایی که وجود شمار اندکی از زنان را در سطح شورای رهبری سازمانهایشان به عنوان فخر به نیمه دیگر جامعه میفروشند. اما واقعیت این است که بدون توسعه سیستماتیک، برنامهریزی شده و هدفدار برای برابری کامل جنسیتی ما نمیتوانیم شاهد توسعه مبارزه ملی به همه سطوح جامعه شویم. توسعه برابری تنها به تعداد اعضاء زن در شورای رهبری سازمانها تحقق نخواهد یافت بلکه نیاز به اموزش، مبارزه علیه هرگونه خشونت جنسیتی و جرم شناختن آزار جنسیتی در سازمانهای سیاسی و اجتماعی است. ما خیلی به ندرت شاهد گفتگو و دیالو مربوط به رابطه توسعه و برابری جنسیتی بودهایم. شناخت این رابطه سنگ زیر بنای تغییر پارادایم نا برابری اجتماعی و گشایش درواز شرکت همه جانبه زنان در مبارزه رهایی بخش و تسریع تغییرات اجتماعی است.

منبع:
Equality, Sustainability and the Quality of Life. BMJ2010;341:c5816

مجید حقی – فنلاند


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست