یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بلوچستان. سرزمین فقر، خشکسالی، تبعیض و اعدام - یداله بلدی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱٣ تير ۱٣۹۶ -  ۴ ژوئيه ۲۰۱۷


استان سیستان و بلوچستان که اکثریت جمعیت دوملیون و هشتصد هزارنفری آنرا بلوچها تشکیل میدهند، فقیرترین و توسعه نایافته ترین استان ایران است واز عقب ماندگیهای دیرینه ای درزمینه های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی رنج میبرد،وافزون برآن ستم ملی ومذهبی نیزبرآنان روا میشود،در سالهای اخیرنیزخشکسالی بر مشکلات بلوچها افزوده شده است ، همجواری با کشورهای افغانستان وپاکستان تولید کنندگان عمده مواد مخدر نیز عاملی است که سالیانه صدها بلوچ را بکام مرگ میکشاند.
در روزهای آغازین انقلاب،رژیم نوخاسته برای تحت تاثیر قراردادن افکارعمومی ،چنان وانمود میکردکه اهداف وبرنامه هایش درجهت بهبود وضعیت تهیدستان و امحای فقرخواهد بودوتبلیغات گستر ده ای را دراین زمینه انجام میدادوبعنوان نمونه،زندگی مردم بشاگردرا که فقیر ترین بخش بلوچستان است را در چند برنامه تلویزیونی به نمایش نهادند و مقامات رژیم که ازاین منطقه دیدن میکردند وعده دادند که از این پس تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ،این منطقه ازآبادانی و رفاه برخوردار خواهد شد. اما پس از گذشت٣٨ سال، یک‌صدم بودجه ای را که برای آبادانی شهر قم هزینه کرده اند، برای عمران و آبادانی منطقه محروم بشاگرد صرف نکرده اند و مردم همچنان در فقر و عسرت در کپرهای محقر خود زندگی میکنند.
دراین سالها فقط شهر شیعه نشین زابل و بندر چاه بهار که از موقعیت ویژه اقتصاذی برخوردار است از امکانات و سرمایه گذاری برخوردار بوده اند.
مشکلات رنجبار مردم بلوچستان را میتوان با عناوین زیر برشمرد.
۱.توسعه نیافتگی وعقب ماندگی اقتصادی: بلوچستان از نظر اقتصادی و سطح معیشت مردم بسیار عقب مانده است در این بخش از سرزمین کشورمان تعداد کارخانه ها و کارگاهها بسیار اندک است بلوچستان وسیستان که به انبار غله ایران معروف بودند اکنون در عرصه کشاورزی بعلت عدم برنامه ریزی درجهت بهره برداری بهینه از زمین ومکانیززه نبودن کشت وزرع ،از نظر تولیدات کشاورزی بسیار ضعیف است.درچنین شرایطی ،میزان بیکاری جوانان بلوچ از تمام استانهای ایران افزونتر است وبا توجه باینکه ۷۰ در صد از جمعیت بلوچستان زیر ٣۰ سال هستند ،میزان بیکاری نیزفاجعه بار تر است،از اینرو جوانان بلوچ ناچار برای کار عازم استان خراسان ودیگر شهرها میشوند.
۲.عقب ماندگی فرهنگی:فقر فرهنگی خود معلول فقر اقتصادیست، میزان باسوادوتعداد دانشاموزان ودانشجویان بلوچستان به نسبت جمعیت از دیگر استانهاکمتراست واز نظر برخورداری ازمراکز علمی ،فرهنگی وهنری نیزدر مضیقته است.درسالهای اخیر میزان افت تحصیلی در میان دانشاموزان بلوچ به ۲٨ درصد رسیده است.

٣.تبعیض مدهبی:تبعیض وستم مذهبی نظام جمهوری اسلامی برسایر ادیان ومذاهب عیر شیعه وحتی به شیعیانی که به ولایت خامنه ای باور مند نیستند باشدت اعمال میشود.
مذهب تسنن که مذهب بلوچها است،نه تنها باورهای مذهبی آنان مورد احترام قرار نمیگیرد،بلکه ازسوی برخی واعظان وروضه خوانان موردهتاکی وتحقیر قرار میگیردو تا کنون چند نفرازرهبران مذهبی بلوچ ترور شده اند و یا دستگیر و مورد ارعاب و تهدید قرار گرفته اند. هزینه های هنگفتی که صرف مراسم مذهبی و مساجد و اماکن و نهادهای مذهبی اهل تشیع میشود حتی یکهزارم آن صرف امور مذهبی اهل تسنن نمیشود.
۴.ستم ملی:کارنامه سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی در برابراقلیتهای ملی در این سالها نشانگر پایمال شدن ونادیده گرفتن خواستهای عادلانه ملیتهای ایرانی بوده است ،مردم بلوچستان نمونه بارز یک ملت تحت ستم است که هیچ جایگاهی در تصمیم گیریهای سیاسی دراداره کشوررا ندارد و حتی تمام ادارات وسازمانهای دولتی در این شهردر اختیاروابستگان به حاکمیت است که همگی غیر بلوچ هستند.
۵.همجواری با افغانستان وپاکستان:بلوچستان چون در مسیر ورود قاچاق مواد مخدر از افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک جهان به داخل ایران است،از اینروزندگی مردم بلوچ ناخواسته باقاچاق مواد مخدر عجین شده است وجوانان بیکار بلوچ طعمه مناسبی برای باندهای کلان قاچاق مواد مخدر هستند،جوانان بلوچ که باید درعرصه های آموزشی ،فرهنگی وورزشی فعال باشند ناچاربرای تامین هزینه های زندگی دردام یکی از خطرناکترین حرفه های جهان اسیر میشوند که پیامدآن اعدام است که هر ساله صدها بلوچ بدارآویخته میشوند براساس گفته یکی از مقامات استان دریک روستای بلوچستان اکثریت مردان آن بجرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند اما کلان قاچاقچیان و برادران قاچاقچی به ثروتهای افسانه ای دست یافته اند.
قربانیان اصلی قاچاق مواد مخدر بلوچها هستنداما بعصی روضه خوانان نا آگاه ومتعصب درمنابر خود بلوچها را عامل گسترش اعتیاد در ایران میدانند.
یکی دیگر از موارد قاچاق،ارسال سوخت به کشورهای همجوار میباشد که معمولا توسط کودکان و نوجوانان انجام میشود دانشاموزانی که باید به تحصیل بپردازند ناچار برای امرار معاش حلب های بنزین را کول کرده و با تحمل مشفات در بیابانها و امکان بروز انواع خطرها بانسوی مرز میبرند تا لقمه ای نان بر سفره خالی خانواده نگران و چشم براه خودقرار دهند.

۶خشکسالی:از ٨۰ ملیون هکتار کویر که در کشور ما وجود دارد۵۰ ملیون هکتار آن دراستان سیستان وبلوچستان قرار دارد،درطی ۱٨ سال گذشته که موج جدید خشکسالی و پیشرفت کویر در بلوچستان آغاز شده اشت تعدادی از روستاهای بلوچستان خالی از سکنه شده اند، فقر وبی آبی روستاییان بلوچ را به حاشیه شهرهای زاهدان وکرمان ومشهد میراند وآنان نیز به خیل عظیم حاشیه نشینان افزوده میشوندوزندگی زنجبازرابه گونه دیگری در زاغه ها آغاز میکنند.
۷فعالیت گروههای مسلح:سیاستهای سرکوبگرانه رژیم درتمام عرصه ها،فقر بیکاری وستم ملی ومذهبی را که به ملت بلوچ روا میشود ،بدیهی است که درمیان برخی از جوانان بلوچ باز تاب می یابد وجوانان که از این همه تبعیض وستم بجان آمده اند،برای رهایی از این همه بیداد به مبارزه مسلحانه روی میاورند اما از سوی دیگر گروههای سلفی وحاکمیت ارتجاعی عربستان وژنرالهای فاسد و طالبان پرور پاکستان از شور و احساسات این جوانان سواستفاده کرده و تلاش میکنند دراین گروهها نفوذ کنند، اما پیامد مبارزه مسلحانه افزون بر قزبانی شدن جوانان بلوچ، فشار را بر ملت بلوچ افزونتر میکند و بر مشکلات آنان میافزاید،و به امنیتی شدن بیشتر بلوچستان میانجامد. امید است این فرزندان دلاور بلوچ به دیگر گروههای آگاه و اندیشمند بلوچ بپیوندند و با همبستگی با مردم آزادیخواه وطنمان برای دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی به شیوه های مدنی و خشونت پرهیز روی آورند.
متاسفانه سازمانهای سیاسی، روشنفکران و پژوهشگران باتمام بیدادی که به بلوچها روا میشود، چندان توجهی به مشکلات و رنجهای مردم بلوچ نداشته اند، امید است این بی توجهی جبران گردد و مشکل ملت محروم بلوچ به یک مشکل ملی تبدیل گردد. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست