یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت اول مه: جهان نیازمند اکتبر دیگری است!


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۵ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۴ آوريل ۲۰۱۷


جهان در وضعیت مخاطره آمیز و هولناکی بسر میبرد. نظام سرمایه داری در متن تشدید بحران اقتصادی و جنگ و رقابت، کره خاکی را به گرو گرفته است. خطر وقوع جنگهای دهشتناک تر از آنچه تاکنون بشریت اسیر تجربه کرده است، بیش از هر زمانی است. امکان یک تقابل و جنگ ویرانگر در شبه جزیره کره و تهدید به استفاده از سلاحهای اتمی، امکان رویاروئی آمریکا و روسیه در خاورمیانه، امکان درگیری نظامی در آبهای خلیج و دریای سیاه، هر کدام میتواند بعنوان چاشنی یک انفجار و جنگ گسترده قدرتها و دولتهای درگیر عمل کند. در کنار کشمکش و قلدری امپریالیستی و حکومتهای منطقه ای بورژوازی، تروریسم در اشکال گسترده از تروریسم هوائی و زمینی دولتی، به حرکت درآوردن ماشین میلیتاریسم تا تروریسم اسلامی، طبقه کارگر و بشریت را در ناامنی و تهدیدی مستمر قرار داده است.

سرمایه داری با سرعت عجیبی جهان را به عقب سوق میدهد. در کنار زبان مشترک بورژوازی یعنی تعرض به طبقه کارگر، تحمیل ریاضت اقتصادی و بازپس گرفتن دستاوردهای دهه های متمادی مبارزه کارگری، پلیسی کردن جوامع و تشدید کنترل روزمره شهروندان و تصویب قوانین ویژه به بهانه "مقابله با تروریسم"، قلاده راست افراطی فاشیست را ول کرده اند تا بتوانند دنیا را مجموعا به سمت راست تر سوق دهند. این نقشه راه بورژوازی در متن بحران اقتصادی و بحران رهبری جهان کاپیتالیستی است. ماحصل تاکنونی این سیاستها، تحمیل فقر عظیم و گرسنگی و بیکاری انبوه به میلیاردها مردم کارگر و زحمتکش و تحمیل آوارگی و عقبگرد و بیحقوقی مطلق و بیماری و مصائب بیشمار به بخشی از مردم محروم جهان است. امروز سرمایه داری کمابیش نه فقط حقوق بدیهی ای مانند حق سلامتی، حق آموزش و حق مسکن را برای بسیاری مشروط و حتی ناممکن کرده است، بلکه جهان بحران زده و بی لنگر کنونی را به خروجی های هولناک فاشیسم و جنگهای ویرانگر و اتمی تهدید میکند.

صد سال پس از انقلاب کارگری اکتبر، سرمایه داری تهدید نابودی جهان را بالای سر بشریت قرار داده است. بار دیگر و بیش از هر زمان در تاریخ سرمایه داری معاصر، ضرورت و مبرمیت راه حل سوسیالیستی طبقه کارگر بعنوان واقعیتی غیر قابل انکار طرح میشود. نظم کنونی از سرمایه داری دولتی بلوک شرق و دولتهای رفاه سوسیال دمکراسی تا توحش تمام عیار بازار آزاد راست محافظه کار را تجربه کرده است و امروز در متن بن بست اقتصادی و رکود و فروپاشی، بار دیگر دست بدامن فاشیسم و قلدری نظامی شده است. وقتی بورژوازی قوانین و مناسبات تا دیروز خود را بی اعتبار اعلام میکند، وقتی بورژوازی و دمکراسی غربی در مقابل راست ترین تمایلات درون طبقه خویش و پلاتفرم جنگ به زانو می افتد، آنوقت جهان نیازمند فوری عروج پرولتاریاست، نیازمند تکرار انقلاب کارگری اکتبر در متن جهان مملو از جنگ و خونریزی و فقر و ناامنی اقتصادی است. هیچ زمان دنیا مانند امروز به سوسیالیسم، و فقط به سوسیالیسم، نیاز نداشته است!

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و کشورهائی که مشخصه اساسی سرمایه داری مبتنی بر تحمیل استبداد و اختناق عریان و استثمار خشن نیروی کار ارزان است، حداقل دستمزد کارگران چند برابر زیر خط فقر رسمی است، کار برده وار و حقوق های پرداخت نشده قاعده عمومی است، بیحقوقی و سرکوب و ترور مخالفین سیاسی بیداد میکند، آپارتاید جنسی و زن ستیزی و گانگستریسم حکم میراند، زندان و شکنجه و چوبه دار اعدام برقرار است. در این کشورها، نیروهای عصر حجری و اسلامی و تروریست و قوم پرست در متن سیاستهای ارتجاعی سرمایه داری به جان مردم افتاده اند و تلاش دارند مبارزه کارگری و هر تلاش برای آزادی و برابری و رفاه و سکولاریسم را حاشیه ای و منکوب کنند. اما هنوز سرمایه داری قادر به حل و یا تخفیف بحران سیاسی و اقتصادی نیست. در جامعه ایران سوسیالیسم و کمونیسم بعنوان یک افق و راه حل اجتماعی بیش از هر کشوری زمینه رشد و عروج دارد. تقابل سیاسی در ایران برسر "قانون" و "جمهوریت" و "اسلامیت" نیست، برسر سرنگونی حکومت موجود، نفی فقر و اختناق، برقراری آزادی و برابری و رفاه همگان است.

اول مه روز اعتراض به نظام سرمایه داری، روز برافراشتن پرچم آزادی بشریت است. طبقه ما برای لگام زدن به ارتجاع سرمایه و برای باز کردن چشم انداز پیروزی کارگری باید متحد شود. طبقه ما باید در هر گوشه جهان دست بکار ایجاد حزب کمونیستی کارگری خود بعنوان ابزار حیاتی و فوری سازماندهی انقلاب کارگری شود. طبقه ما باید در مجامع عمومی و سازمانهای شورائی و ارگانهای عمل مستقیم توده ای متحد شود. طبقه ما نیازمند نقشه راه روشن برای یک پیروزی انقلابی در متن بحران اقتصادی و کشمکشهای جهانی و منطقه ای کنونی است.

اول مه روز تاکید بر هویت طبقاتی - انترناسیونالیستی طبقه کارگر است. طبقه کارگر در ایران، در اول مه همبستگی انترناسیونالیستی خود را با دیگر بخشهای طبقه جهانی کارگر اعلام میکند. بعلاوه تاکید میکند که اتحاد و تشکل و مبارزه متحدانه کارگری، راهگشای پایان دادن به فقر و گرانی و گرسنگی و اختناق موجود است. اعلام میکند زندگی زیر خط فقر و حداقل دستمزد تعیین شده جمهوری اسلامی را نمی پذیرد. بر افزایش دستمزدهای مورد نظر کارگران، تامین بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بیکار و شهروندان آماده بکار، حق اعتصاب و تشکل و آزادی زندانیان سیاسی و آزادی همه فعالین کارگری زندانی و دیگر خواستهای عاجل اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر پافشاری میکند.

اول مه روز طرح و بمیدان آوردن آلترناتیو سیاسی طبقه کارگر برای آزادی جامعه است! در اول مه امسال، صد سال بعد از انقلاب کارگری اکتبر، اعلام کنیم؛ جهان نیازمند اکتبر دیگری است! در اول مه اعلام کنیم؛ سرمایه داری مُسبب و بانی کلیه مشقات انسان امروز است، انقلاب کارگری و سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است!

کارگران جهان متحد شوید!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
۱۳ آوریل ۲۰۱۷ – ۲۴ فروردین ۱۳۹۶


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست