یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

مصوبات نشست حضوری جمعی از اعضای سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۲ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۱ آوريل ۲۰۱۷


نشست حضوری جمعی از اعضای سازمان در تاریخ ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۳۹۵ - ۷و ۸ ژانویه ۲۰۱۷ در پاریس برگزار شد. این نشست خواستار آن شد که قبل از هر اقدامی در جهت برآمد بیرونی طرفدراران پروژه وحدت، بار دیگر طی نامه ای به اعضای تشکیلات بر حفظ یکپارچگی سازمان و توافق بر سر برگزاری کنگره با مشارکت هر دو بخش آن، تاکید شود.

هیات هماهنگی منتخب نشست، علاوه بر ارسال نامه، خواستار دیدار حضوری با نمایندگان مخالفان پروژه وحدت شد. هیات ما در دیدار حضوری، نقطه نظرات این جمع را طی بحثی صمیمانه بار دیگر به اطلاع رفقا رساندند. این گفتگو نتوانست تغییری در وضعیت ایجاد نماید.

از این رو همان طور که به اطلاع رفقای مخالف پروژه وحدت هم رسانده ایم، ما، در عین آن که هم چنان بر اصل گفت و گو و حل مشکلات بین دو بخش سازمان از این طریق تاکید داریم، به عنوان بخشی از سازمان برآمد بیرونی خود را خواهیم داشت. ما از مخالفان پروژه وحدت هم خواسته ایم به عنوان بخشی از این سازمان فعالیت کنند. همان طور که واقعیت هم همین است، نه به عنوان کل آن.

ما بار دیگر تاکید می کنیم که هم چنان تنها امکان حفظ یکپارچگی سازمان، توافق نمایندگان دو طرف برای اداره سازمان و برگزاری کنگره است.

ما با پایبندی به ایده وحدت چپ و پافشاری بر برنامه عملی که طی نزدیک به یک دهه گذشته به عنوان بخشی از فعالیت جمعی ما به پیش برده شده است، ترجیح می دهیم همین پایبندی نیز در برآمد بیرونی، جزئی از هویت ما ذکر شود. از این رو ما از این پس «طرفداران وحدت چپ» را به عنوان مشخصه خود به نام سازمان اضافه خواهیم کرد.

مصوبات نشست حضوری به ضمیمه منتشر می شود.

هیات هماهنگی
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ
etehadfadaei@gmail.com - Tell: ۰۰ ٣٣۶ ۶۰ ۲۴ ۹۶ ۹۰


۱ - برای وحدت و یکپارچگی تشکیلات

ما طرفداران وحدت و حفظ یکپارچگی در سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران هستیم. خشت نخست حیات این سازمان را نیز بر همین هدف بنا نهاده ایم. ذات درونی نام ما یعنی «اتحاد» گویای عزم ما در این مسیر است. تلاش مشترک ما، همراه با دیگر تشکل های چپ طرفدار این فکر، به ویژه در شش سال گذشته از ایده به عمل درآمده است. امروز اما نیمی از رفقای سازمان ما با استناد به اختلافات سیاسی، از همراهی در این مسیر امتناع ورزیده اند. پیش از این نیز همه ما بر این اختلافات آگاهی داشته ایم. در عین حال که همه ما با نگاه نو بدان می نگریستیم و صراحت داشتیم که اختلافات سیاسی در هر تشکل حزبی امری طبیعی است، مانع وحدت نمی تواند باشد و نباید با رسم و رفتار مدل های قدیمی بنای حزب را در آرزوی رسیدن به سیاست های بهتر، واژگون نمود.

ما از تجربه های تلخ عبور کرده ایم، از شکستن ها و از دایره بیرون افتادن هائی که با هدف دفاع از سیاست های خوب صورت پذیرفته است. انشعاب های گذشته ما که به نیت تصفیه حزب صورت گرفته اند، همگی در خدمت این واژگونی عمل کرده اند. آن گونه که نه از تاک نشان مانده است و نه از تاکنشان.

امروز آماج همه ما رسیدن به یک چپ متحد، موثر و دخالتگر در تحولات سیاسی کشورمان ایران است. متاسفانه ما چپ ها در مصاف با حکومتی خشن و سرکوبگر تضعیف گشته ایم. ما خود در رقم خوردن این سرنوشت نقش بارز داشته ایم و اشتباهات بسیار کرده ایم. بدون پذیرش این واقعیت، به هیچ راهی برای خروج از این وضعیت دست نخواهیم یافت. واقعیت ها را باید پذیرا بود. چپ طرفدار وحدت، چپی که برای سامانه یک تشکیلات سیاسی مدرن و متکی بر پایه های دمکراسی تشکیلاتی تلاش می کند، نباید واکنش های مشابه با کسانی نشان دهد که از کوچک تر شدن ها نه تنها رنج نمی برند، که آن را فضیلت نیز می انگارند. مقدمه هر نوع تلاش برای دستیابی به وحدت، پذیرش نگاه مخالف، به رسمیت شناختن و احترام به موجودیت آن است.

ما در هر چه موثرتر بودن فعالیت سیاسی مشترک و با اراده ای واحد تردید نداریم و از آن استقبال می کنیم. در عین حال، همان قدر مشارکت در امور سیاسی جامعه را حق خود می دانیم، که به حق رفقای مخالف روند کنونی «پروژه وحدت» باور داریم.


۲- قطعنامه نشست حضوری

از کنگره فوق العاده سازمان تاکنون بیش از یک سال و نیم گذشته است. در این مدت تلاش ما برای توافق بر سر اختلاف در مورد ادامه «پروژه وحدت چپ» و تنظیم رابطه دو بخش از اعضای سازمان به جائی نرسیده است. تلاش برای توجه و احترام به نظر همدیگر، در عین ادامه فعالیت مشترک، مورد پذیرش قرار نگرفته است. رفقای مخالف ادامه پروژه وحدت با استفاده از اهرم اکثریت خود در کمیته مرکزی سابق، درخواست تعویق کنگره و گفت و گو برای ترمیم مناسبات درونی را نپذیرفتند و علیرغم درخواست جمعی ما، یک جانبه به تشکیل «کنگره» مبادرت ورزیدند. همه می دانستیم که بدون حضور حدود نیمی از اعضای سازمان، حدنصاب لازم برای تشکیل کنگره تامین نخواهد شد و نشست رفقا قادر نیست از حقوق کنگره برخوردار گردد. اما رفقا با نقض آشکار اساسنامه و به نیابت از همه سازمان اقدام به اتخاذ یک رشته تصمیمات نمودند، جلسه خود را «کنگره» نامیدند. ما این اقدام رفقا را مغایر با اساسنامه سازمان، نقض حقوق خویش به عنوان نیمی از اعضای این سازمان و در تضاد با پایبندی به اصول دمکراتیک در تشکیلات می دانیم.

ما بخشی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران هستیم. مخالفان «پروژه وحدت چپ» نیز بخش دیگر این سازمان هستند. نه ما به تنهایی کل سازمان هستیم و نه آن بخش دیگر. رفقا بدون توجه به این واقعیت که جمع آن ها بخشی از سازمان است و نه کل آن، از آن زمان تاکنون به نام سازمان موضع گیری می کنند و دست به فعالیت هائی می زنند که بعضا مغایر با سیاست های تاکنونی سازمان می باشد. تلاش ما برای تغییر این وضعیت به جائی نرسیده است. پیشنهاد ما برای هدایت تشکیلات و تدارک کنگره سازمان، توسط یک هیئت مشترک نیز مورد قبول قرار نگرفته است. تاکنون تلاش های میانجی گرانه دیگر دوستان نیز در راستای حل این مشکل راه به جائی نبرده است.

نشست ما برای تغییر وضعیت موجود و دفاع از حقوق تشکیلاتی حدود نیمی از سازمان به این نتیجه رسیده است که هیچ راهی جز فعالیت بیرونی و اعلام نظرات و مواضع آنان وجود ندارد. این نشست برای سامان دادن به فعالیت جمعی این بخش از اعضای سازمان، هیاتی را انتخاب کرده است که وظائف آن عبارتند از:

الف: سازماندهی فعالیت سیاسی،
ب: همآهنگی تشکیلاتی،
ج: پیشبرد اقدامات برای بازسازی حیات یکپارچه سیاسی و تشکیلاتی سازمان،
د: ادامه تلاش ها برای پیشبرد پروژه وحدت،
ه: تنظیم مناسبات با دیگر نیروهای سیاسی.


۳- نامه نشست به رفقای سازمان:

رفقای عزیز

ما در نشست ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۳۹۵ (۷و ۸ ژانویه ۲۰۱۷)، با توجه به رد پیشنهادات تاکنونی و ادامه موضع گیری بخشی از سازمان به نام کل آن، به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم بیش از این سکوت کنیم و شاهد فعالیت ها و موضع گیری های یک بخش از سازمان به نام کل سازمان و در نتیجه به نام خودمان باشیم. تا زمانی که رفقا نظرات و برنامه های خود را پیش می برند، ما نیز این حق را برای خود محفوظ می دانیم و هیچ راهی جز فعالیت بیرونی و اعلام نظرات و مواضع مان در پیش رو نمی بینیم.

ما بر آن شدیم که پیش از هر اقدامی و انتشار قرار مصوب این نشست، موضوع را با شما در میان بگذاریم و بار دیگر بر ضرورت مذاکره بین هیات هایی از دو طرف برای یافتن راه حل مورد قبول دو بخش سازمان تاکید نمائیم. بدیهی است که در صورت عدم تمایل رفقا، ناگزیر خواهیم شد که قرار این نشست را حداکثر تا یک ماه دیگر منتشر کنیم.

ما هم چنان بر این باوریم که مشکلات کنونی می تواند با پایبندی به موازین دمکراتیک اساسنامه موجود سازمان و از طریق گفت گو و توافق دو طرف حل و فصل شود.


شرکت کنندگان در نشست
طرفداران ادامه «پروژه وحدت»
در سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۳۹۵ - ۷و ۸ ژانویه ۲۰۱۷


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست