یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی رویداد کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

سرمایه داری ملی و چپ در ایران

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : کیا

عنوان : راه ممکن سوسیالیستی است.
سرمایه داری ملی میتواند با برنامه ریزی دولتی و آنهم با کنترول و هزینه در زمان ما رشد کند، یعنی سوسیالیستی ،،چونکه سرمایه داری ملی در مقابل سرمایداری جهانی با توان خود قابل رقابت نیست.
۹۰٨۶۵ - تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹٨       

    از : فرهاد عاصمی

عنوان : تئوری مشخص جنبش انقلابی در ایران
نکات طرح شده «در مناظره ی از راه دور» میان دو استاد، هر کدام دارای نقطه نظرهای شایسته ی توجه هستند، ولی هیچ یک کمکی به نیروهای انقلابی برای یافتن راه درست مبارزه در شرایط کنونی ایران نمی کنند. هیچ کدام به تئوری مشخص جنبش انقلابی در ایران توجهی ندارند و از کنار آن می گذرند. به سخنی دیگر می توان هر دو نظر را که در ظاهر در تضاد با یکدیگر مطرح شده اند، هم سو ارزیابی نمود که خواسته یا خواسته به ایجاد ابهام در این زمینه می پردازند که بالاخره:
۱- آیا در شرایط کنونی سلطه ی اقتصاد سیاسی امپریالیستی بر جهان، اصلاً امکان راه رشد سرمایه دارنه در ایران وجود دارد؟
۲- آیا «سوسیالیسم دمکراتیک» قادر است در شرایط بقای مالکیت سرمایه دارانه در هر جامعه، ازجمله در ایران پس از دیکتاتوری ولایی، تصورات سوسیالیستی خود را تحقق بخشد؟

به نظر حزب توده ایران، مرحله ی کنونی فرازمندی جامعه ی ایرانی که از دالان گذار انقلابی از رژیم دیکتاتوری کنونی می گذرد، نیاز به یک جایگزین مردمی- دمکراتیک و ملی برای اقتصاد سیاسی حاکم دارد.
برنامه ی جایگزینی که باید اول- ضامن برقراری آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبقات زحمتکش و میهن دوست باشد که مضمونی بیش از برخی مقررات لیبرالی ٬٬دمکراسی٬٬ در زندگی سیاسی و اجتماعی دارا است. در آن تامین رشد و توسعه ی عدالت اجتماعی نسبی، در راس برنامه قرار دارد؛
دوم- ضامن پایان دادن به هر نوع وابستگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و.. به امپرالیسم باشد و به روابط نواستعماری وابستگی روزافزون ایران به امپریالیسم پایان دهد. حق حاکمیت ملی ایران و دفاع از آن را بر پرچم خود بنگارد. سرشت ملی و آزادی بخش داشته و کارکردی علیه هرنوع وابستگی نواستعماری ایران داشته باشد؛
سوم- به سیطره ی قشرهای ممتاز فوقانی حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما در همه اشکال سیاسی، اقتصادی و .. آن پایان دهد.

ضرورت ارایه تئوری مشخص برای چنین برنامه ی جایگزین وظیفه ی روز نظریه پردازی های مشخص است. بحث های اسکولاستیکی که می کوشد این یا آن «حقایق عام» را بر «واقعیات مشخص» به طور مکانیکی و اسکولاستیکی انطباق دهد، کوششی انحرافی را تشکیل می دهد که تنها به تولید شدن ابرازنظرهای انحرافی کمک می کند که برای نمونه در اولین ابرازنظر ارایه شده به این «مناظره» قابل ملاحظه است.
۹۰٨۵٨ - تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹٨       

    از : دیلمان

عنوان : جدال بیهوده
با عرض سلام واحترام باساتید فرهیخته لطفا این مجادله بسبک اسکولاستیک ی قرون وسطا را کنار کذاشته وبامروز جهان بنگرید که جگونه سرمایه ورو کرده و تکنولوژی از کشور مادر ویا بتعبیر شما از متروپل فرار کرده وبطرف کشورهای باز هم بتعبیر شما پیرامونی چون ویتنام وحتی چین بطمع کارگر ارزان و تسهیلات مالیاتی سرازیر شده وناخوداگاه سهم خود را در ارتقای توسعه و تمدن و همسان کردن بشریت انجام میدهد دیکر ان مترپلی که سرمایه رال در مرز های ملی حرکت داده و پس مانده را برای غارت منابع خام گسیل میداشته خبری نیست بلکه عصاره علم وتکنولوژ را در قالب اپل و صدها التقاط علم وسرمایه صادر میکند که فریاد ترامپ را هم دراورده ومیخواد با معافیت های مالیاتی وجوایز دیگر اب رفته را بجو باز گرداندو یا با سد های تعرفه ای از هجوم بی امان کالا های چینی مانع شودهمان تعبیری که معکوس از مارکس نقل کردیددیگر زمین تشنهای جون ایران مشتاق سرمایه و تکنولوژیاست که فریاد مظلومانه میلیون ها بیکار را پاسخ دهددیگر عصر سروری سرمایه هاسپی فریپبه خارجی است که تولید وبدنبال خود مدنیت را ارمغان اورند وبخشی از شرق را که هنوز خواب است بدایره مدرنیسم بکشانند دیگر داستان بورزوازی ملی که بخواد قد علم کند گذشته است بلکه سرمایه داخلی راه بلد بومی خارجی باشد
۹۰٨۵۰ - تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹٨       

  

 
چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست