یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تعرض ترامپ هم تقصیر مردم بود! - بهزاد کریمی

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : دی ماه و مبنا قرار دادن آن برای ابراز وجود
آقای کریمی گرامی آورده است:« این اعتراضات مردمی برای رسیدن به آزادی و دمکراسی اند»
که باید گفت ایشان به نکته کلیدی مهمی اشاره کرده است.
و تاریخ مبارزات این سرزمین بازگوکننده این پیام است که مبارزات ایرانیان ریشه در آزادی خواهی و دمکراسی خواهی و تحقق عدالت اجتماعی پایدار دارد.
اما در آورده های دیگر آقای کریمی نکاتی مشاهده می شود که باید گفت:
سرمایه گذاری و کارپایه و ستون پایه قراردادن تحلیل ها و اقدامات خاص
بر حوادثی که ریشه اصلی آنها خود جوشی جامعه نیست و گاهاً در چند شهر خاص و چند محله خاص آنهم بصورت محدود که رخ می دهند( اگر چه در ادامه و مراحل بعدی آنها ریشه در بخشی از جامعه پیدا می کند آنهم بصورت محدود)
می تواند تحلیل ها را به خطا ببرد
و حتی اقدامات، موجب یأس آفرینی برای حرکات مبارزاتی و موجب انحرافاتی درحرکات مبارزاتی بعدی شوند.
در درون نظام یک نبردی بین بخش اقتدارگرای نظام و بخش های دیگر نظام است
ظاهراً گفتار روحانی، در پی پررنگ کردن اقدامات جاسوس مأبانه این بخش اقتدارگرایی بوده و می باشد.
اما یک نکته مهمی که در تحولات کشور مشاهده می شود اینست:
دو گروه اقداماتشان، یا در راستای هم و یا در امتداد هم قرار گرفته است
و هر دو هم در پی بی رنگ کردن تمام حرکات اعتراضی قبل از چیزی به نام دی ماه- که رد پای نه دی ساندیس خوری حکومتی هم در آن مشهود است - هستند.
که یکی از این دو گروه
همان گروه نه دی ساندیس خوری حکومتی هستند که فعلاً ذیل دستورات امپراطوری مالی امام رضا به ریاست رئیسی و علم الهدی و پایدارچی های احمدی نژادی عمل می کنند
و گروهی دیگری از دی ماهی ها، آنهایی هستن که
خود را اپوزیسیون خاص برانداز نظام تعریف کرده و می کنند که معرف حضور همه هستند
که در این میان
بخشی از اپوزیسیون هم به بهانه اینکه باید یک هویت مبارزاتی مستقلی را برای خودشان تعریف کنند ( چون اگر بخواهند به قبل از دی ماه بروند باید دنباله رو جنبش های اجتماعی که رخ داده بروند)
در پی پررنگ کردن چیزی به نام حرکت دی ماه می روند
که گاهی غلو انجام دهنده اطراف آن رخ داد، دیگر پرسش برانگیز می شود.
٨۵۹۴۴ - تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۷       

    از : باقر فاطمی

عنوان : خود روحانی و سران رژیم مقصرند نه مردم!
با تایید حرف ھای دوست گرانمایه آقای بهزاد کریمی این نکته را ھم لازم به یاد آوری میدانم که اساسا ربط دادن موضوع خارج شدن ترامپ از برجام به خیزش مردمی دیماہ گذشته توسط آقای روحانی از نظر تقدم و تأخر زمانی نیز به دلایل زیر مغلطه ای بیش نیست:
۱) ترامپ نه در دیماہ گذشته بلکه بسیار پیش تر از آن و حتا در دورۂ مبارزات انتخاباتی آمریکا بارھا و بارھا اعلام کردہ بود که با برجام مخالف است و اگر توافق جامع تری جایگزین آن نشود از آن خارج خواھد شد!
۲) قبل از آنکه خیزش خود جوش و ناگهانی مردمی ایران در دیماہ رخ بدھد قرار بود که ترامپ طبق روال ھمیشگی موضع خود را در بارۂ برجام در پایان سه ماہ یعنی در اواسط ژانویه روشن بکند و ھمه میدانستند که اگر او این بار نیز فرمان اجرایی تمدید سه ماھۂ تعلیق تحریم ھا را امضا، بکند برای آخرین بار خواھد بود وبس!
پس چگونه است که آقای روحانی طوری سخن می گوید که گویا خیزش مردمی دیماہ به ترامپ این دل و جرأت را داد که از برجام خارج شود؟! مگر سران رژیم از جمله آقای روحانی نمیدانستند و ندیدہ بودند که ترامپ تمام وعدہ ھای انتخاباتی اش را یک به یک عملی می کند و از چند قرارداد بین المللی خارج شدہ است؟! پس چرا قبل از آنکه آمریکا از برجام خارج شدہ و ایران دوبارہ مورد تحریم قرار بگیرد مسئله را جدی نگرفته و چارہ ای برای آن نیندیشیدند و اکنون که کار از کار گذشته گستاخانه و سبکسرانه گناہ ناباوری ھا و بی مسئولیتی ھای خود را به گردن مردم جان بر لب رسیدۂ ایران می اندازند؟!
اگر واقعا آمادۂ مذاکرہ بودید پس چرا به موقع خودش و از موضع قدرت یعنی در دورۂ قبل از تحریم شدن تن به مذاکرہ ندادید و حالا از طرف می خواھید که اول تحرم ھا را بردارد و بعد با او به گفتگو بنشینید؟!
٨۵۹٣۵ - تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۷       

    از : کیا

عنوان : روحانی،همان خامنه ای!
روحانی دیگر نماینده اعتدال به مفهوم قبلی نیست.
مادر جنگ ها ،همانطور که نویسنده محترم بر آن تکیه دارد ،جنگ با مردم بپا خاسته است.
از طرفی مذاکرات پشت پرده ادامه دارد واز طرفی قیافه مبارزه با امپریالیسم.
دلیل رکورد ارز و سهام ،عادی شدن رابطه با آمریکا را نوید میدهد.
٨۵۹۱٨ - تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۷       

    از : داوری

عنوان : این مردم...
"مردمی که دی ماه را در تاریخ معاصر ایران ثبت کردند و همچنان هم در کار تولید و بازتولید تداوم آن هستند " جلوی "دی ماه" یک ۱۹ اضافه کنید، شبیه حرفهای کی میشود؟
۳۰ سال است که در خارج کشور نشستید و همچنان از طرف مردم که " تولید تداوم"!! میکنندصحبت میکنید.
اندکی تواضع ضرر ندارد.
٨۵۹۱۷ - تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۷       

  

 
چاپ کن

نظرات (۴)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست