یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

#براندازم!

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : آرمان شیرازی

عنوان : از چه از رویِ فسوس, دهانتان بگشاده ست؟
خانم یا آقای "دانش", تأسف شما از چیست؟
از اینکه ماهیتِ تاریکِ اصلاح طلبی در تنگستانِ حکومتِ اسلامی, در رَخششِ اعتراضاتِ اکثریتِ عظیمِ مردمِ کشورمان, بر همگان آشکار شده ست؟
از بهاری که در ذهنِ مردمانِ ایران دمیده و می رود تا زمستانِ پُر رنجِ حکومتِ تبهکارِ اسلامی را به گذشته واگذارَد؟
از همنوازیِ تارنمایِ سربلندِ اخبارِ روز با سرودی که صد شهر کشورمان برایِ رهایی از حکومتِ خرافه و دزدی و جنایت برخواندند؟
براستی, خانم یا آقای "دانش", اکنون که اخبارِ روز در کنار مردمِ سرفرازِ میهن به تدارکِ نوروزِ بدونِ حکومتِ دینی یاری رسانی می کند, آزردگی از کجا سراغتان آمده است؟
٨٣۱٣۷ - تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۶       

    از : شایان

عنوان : درود و سپاس
یک ارزیابی کوتا و واقعگریانه از شده و آنچه هست و آنچه که باید مسیر آینده باشد.
به نکته مهمی انگشت گذاشته شد و آن ماهیت جماعتی است که تلاش می کنند براندازان و سرنگونی خواهان ار کله پوک ویرانگر و... جلوه دهند. در حالی که این رژیمی که حتی به همان حقوقی که در قانون اساسی خودش برای مردم در نظرگرفته شده پایبند نبوده و نیست، رژیمی که در آن کشتار مبارزان آزدایخواه و انقلابی و زندانیان سیاسی در دهه سیاه ۶۰ ستایش می شود و رژیمی که در کولبران مظلوم و کارگران گرسنه را به خاک و خون می کشد، ویرانگر و دشمن مردم و میهن ماست. باز هم درو
به امید پیروزی براندازان بر این رژیم مردم کش
٨٣۱٣۶ - تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۶       

    از : فرهاد عاصمی

عنوان : مضمون «براندازم» چیست؟ چه می خواهیم؟
اگر نباید کامپاین به راه افتاده به ابزار سواستفاده ی دشمنان ایران تبدیل شود، باید داری مضمونی مردمی و ملی باشد! چنین مضمونی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟
تنها هنگامی که بتوانیم جایگزینی را برای آن چه که نمی خواهیم، ارایه دهیم!؟ چه می خواهیم؟
به منظور پاسخ به این پرسش، توجه به این نکته ضروری است که دیکتاتوری حاکم، ابزار اِعمال سیاست اقتصادی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی در ایران است! برنامه ی وارداتی ای که بحران ژرف شونده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی را به مردم میهن ما تحمیل نموده است. اقتصاد کشور را به زایده ی نومستعمره ی اقتصاد جهانی شده به سود امپریالیسم تبدیل نموده است. سرکوب و خفقان، دستگاه رنگارنگ امنیتی و قضایی فعال علیه مردم در خدمت اِعمال این سیاست ضد مردمی و ضد ملی است. ثروت های ملی با ”خصوصی سازی“ به تاراج می رود. ”آینه شمعدان عروس“ که می توان آن را تنها یک بار فروخت، به مالکیت سرمایه ی سوداگر داخلی و خارجی در می آید. حقوق اجتماعی زحمتکشان زیر پای برنامه وارداتی ”آزاد سازی اقتصادی“ نابود می شود.
آن چه می خوهیم که مضمون براندازی شرایط ضدمردمی و ضدملی در ایرانِ جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد، پایان دادن به سیاست دیکته شده نئولیبرال امپریالیستی و جایگزین ساختن آن با اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک است با یک برنامه برای تقویت و توسعه تولید داخلی، عدالت اجتماعی نسبی و برقراری آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی.
٨٣۱٣۲ - تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۶       

    از : دانش

عنوان : متأسفم
متأسفم برای اخبار روز.
٨٣۱۲۹ - تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۶       

  

 
چاپ کن

نظرات (۴)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست