یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


معنی سپرانداختن و مرگ سیاسی چپ (سیاسی)

٣ شهريور ۱٣۹۶

"آری بزرگ"، "نه بزرگ"! (سیاسی)

۱ خرداد ۱٣۹۶

ضرورت گذر به مرحله ی ملی و مردمی تحول را باور کنیم و به هم میهنانمان بباورانیم (سیاسی)

۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۶

آزادی و عدالت، با هم یا جدا از هم (دیدگاه)

۲۵ اسفند ۱٣۹۵

لیبرالیسم و نو لیبرالیسم، امپریالیسم و سرمایه ی مالی: انساندوست یا انسان ستیز؟ (سیاسی)

۱۶ آذر ۱٣۹۵

تنها نزد قاضی رفتن و راضی برگشتن مجله ی اندیشه ی پویا (سیاسی)

۵ آذر ۱٣۹۵

لیبرالیسم، نولیبرالیسم، امپریالیسم و سرمایه ی مالی:
انساندوست یا انسان ستیز؟
(دیدگاه)

٣ آبان ۱٣۹۵

شعار راهبردی همسویی و انتقاد (سیاسی)

۲۶ مهر ۱٣۹۵

به جای تسلیم به شرایط امروز فردا را رقم بزنیم (۲) (سیاسی)

۱۹ مهر ۱٣۹۵

به جای تسلیم به شرایط امروز فردا را رقم بزنیم (۱) (سیاسی)

۱۴ مهر ۱٣۹۵

دیالکتیک نظر وعمل در مسئله ی رآی دهی (سیاسی)

۶ مهر ۱٣۹۵

دلایل تصویب برجام و بروز ناپایداری در اجرای آن (سیاسی)

۲۲ تير ۱٣۹۵

آیا می توان صفوف اجتماعی هوداران نفوذ خارجی و مدافعان دمکراسی ملی را به هم درآمیخت؟ (دیدگاه)

٣۰ خرداد ۱٣۹۵

سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور! (سیاسی)

۱۷ خرداد ۱٣۹۵

کارگر، آفرینشگرِ بازمانده از حقوق خود (کارگری)

۱۰ خرداد ۱٣۹۵

دمکراسی چیست و حاملان ان کیان اند؟ - ۸ (دیدگاه)

۷ بهمن ۱٣۹۴

دمکراسی چیست و بانیان ان کیانند؟ - ۶ (دیدگاه)

۲۴ دی ۱٣۹۴

دمکراسی چیست و حاملان آن کیان اند؟ (۵) (دیدگاه)

۱۷ دی ۱٣۹۴

دمکراسی چیست و حاملان ان کیان اند؟ (۴) (دیدگاه)

۲۵ آذر ۱٣۹۴

دمکراسی چیست و حاملان ان کیان اند؟ (۳) (دیدگاه)

۱۵ آذر ۱٣۹۴

دمکراسی چیست و حاملان دمکراسی کیان اند؟ (۲) (دیدگاه)

۱۰ آذر ۱٣۹۴

دمکراسی چیست و حاملان دمکراسی کیان اند؟ (دیدگاه)

۲ آذر ۱٣۹۴

درباره ی پاسخ حمید آصفی (دیدگاه)

۲۰ مهر ۱٣۹۴

حکم صادر کردن و تحلیل عینی مسائل (دیدگاه)

۴ مهر ۱٣۹۴

دولت قانونی یا قانونمدار (دیدگاه)

۱۶ شهريور ۱٣۹۴

درباره ی حزب و تحزب در کشورهای عقب نگه داشته شده (دیدگاه)

٣۱ مرداد ۱٣۹۴

فرارویش خرده جنبش ها به جنبش ملّی
بدون دستیابی به خودآگاهی جمعی و اراده ی ملی
(دیدگاه)

۱۰ مرداد ۱٣۹۴

جایگاه بورژوازی ملی ایران (اقتصادی)

۱۶ خرداد ۱٣۹۴

صنایع تبدیلی کشاورزی
به مثابه ی بخشی محدود از بورژوازی ایران
(اقتصادی)

۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۴

پذیرش اجتماعی گرایش به چپ
و عدالتخواهی در ایران و مسیر رسیدن به آن
(سیاسی)

٣۰ فروردين ۱٣۹۴

درباره تصویب قانون "مدیریت" در دولت مهندس بازرگان (تاریخ - یادبود)

۲۴ فروردين ۱٣۹۴

نقد مقاله ی "سطحی نگری به چپ ایران" (دیدگاه)

۱۷ فروردين ۱٣۹۴

انترناسیونالیسم پرولتاری
و دفاع از آن در شرایط نبود میهن سوسیالیستی؟
(دیدگاه)

۱۰ فروردين ۱٣۹۴

نقدِ نقد چپ و چشم انداز چپ، نوشته ی حمید آصفی (دیدگاه)

۲۷ اسفند ۱٣۹٣

در باره ی بورژوازی ملی، مدار مولد سرمایه (دیدگاه)

۱۱ اسفند ۱٣۹٣

درباره ی
"بورژوازی ملی، نهادهای مدنی، بانیان دمکراسی"
(دیدگاه)

۲۵ بهمن ۱٣۹٣

نقش روشنفکر (دیدگاه)

۱۲ بهمن ۱٣۹٣

نگاهی به "بورژوازی مستغلات ایران"، نوشته ی حمید آصفی (اقتصادی)

۴ بهمن ۱٣۹٣

درباره ی"نقش و ضرورت بورژوازی ملی
در اندیشه ی مهندس عزت اله سحابی برای ایران"
(سیاسی)

۱۷ دی ۱٣۹٣

گزارش میدانی از شرایط شغلی کارگران در پارس جنوبی (کارگری)

۲۷ اسفند ۱٣۹۲

کیمیای مردم سالاری (دیدگاه)

۱۹ آذر ۱٣٨۹

سرچشمه های تحریم اقتصادی ایران (سیاسی)

۱۲ فروردين ۱٣٨۹

اتحاد برای دمکراسی، تنها ضامن نجات مردم ایران (سیاسی)

۷ آذر ۱٣٨٨

شعار "مرگ بردیکتاتور" مردم (سیاسی)

۴ مهر ۱٣٨٨

دمکراسی دینی، در بوته ی آزمون سترگ تاریخی (سیاسی)

۴ مرداد ۱٣٨٨

هشدار که این راه، خطرخیز فزون شد (سیاسی)

۲۱ خرداد ۱٣٨٨

تاکتیک و استراتژی حزب توده ی ایران (تاریخ - یادبود)

۱۴ ارديبهشت ۱٣٨٨

در باره‌ی گفتمان "مطالبه محور" (نظرها)

۲۵ فروردين ۱٣٨٨

سنگینی گام ها در "ماراتن انتخابات" (سیاسی)

۲۲ بهمن ۱٣٨۷

نقدی بر نقد ناسامانمند (سیاسی)

۱۷ دی ۱٣٨۷

۱۳ آذرماه، یا روز جان باختگان راه آزادی قلم وبیان! (سیاسی)

۱ آذر ۱٣٨۷

سرنوشت کارگزاری اجراییِ جمهوری عدالت گستر
در دست مرد چندصد میلیاردی
(سیاسی)

۲۲ آبان ۱٣٨۷

رنسانس، سرآغاز ِ درک ِ ضرورت ِ اندیشه ی سکولار (سیاسی)

۲٨ مهر ۱٣٨۷

آغاز ماراتن انتخابات ریاست جمهوری ایران (سیاسی)

۱۶ مهر ۱٣٨۷

در کدام جبهه باید مبارزه کرد؟ (سیاسی)

۴ ارديبهشت ۱٣٨۷

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
راهی که تو می روی به ترکستان است
(نظرها)

۲۷ بهمن ۱٣٨۶

مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند
ما دل به عشوه ی که دهیم، اختیار چیست؟
(سیاسی)

۱۹ بهمن ۱٣٨۶

در نقد ِ فراخوان ِ سرکوب ِ آقای قوچانی (سیاسی)

۴ آذر ۱٣٨۶

به کجا می رویم؟ (سیاسی)

۱۹ آبان ۱٣٨۶

یک شاخه در سیاهی جنگل...! (سیاسی)

۱۱ آبان ۱٣٨۶

ماراتن امریکا- ایران (سیاسی)

۲۱ مهر ۱٣٨۶

به دوستان جان بر کف نهاده ای که مبارزه ی سیاسی را به اتهامات اخلاقی شخصی می آلایند (سیاسی)

۲٣ شهريور ۱٣٨۶

کندوکاوی در نقض حقوق شهروندی: انگیزه ها و شیوه ها (سیاسی)

۱۲ خرداد ۱٣٨۶

در باب آسیب شناسی اتحاد (سیاسی)

۱٣ بهمن ۱٣٨۵

اینجاست خاوران (ادبیات)

۱٣ شهريور ۱٣٨۵

فیض مهدوی و دیگر اسیران نبود آزادی (سیاسی)

۱٣ شهريور ۱٣٨۵

نقدی آشکار بر دیدگاهی ابهام انگیز (سیاسی)

۲ تير ۱٣٨۵

سخنی چند در باره ی نشست لندن (سیاسی)

۱۹ خرداد ۱٣٨۵

 

علی رضا جباری (آذرنگ)


بازگشت به صفحه نخست