یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


جنبش کارگری و سیاستِ رهایی (سیاسی)

۶ ارديبهشت ۱٣۹٨

شرحی بر درس‌های جنبش «جلیقه زردها» - مقاله‌ای از الن بدیو (دیدگاه)

۲۰ اسفند ۱٣۹۷

درس‌های ماکیاولی درباره‌ی «سیاست» (دیدگاه)

۲ بهمن ۱٣۹۷

جلیقه‌زردها (سیاسی)

٨ دی ۱٣۹۷

گره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی (دیدگاه)

۲٣ شهريور ۱٣۹۷

فلسفه‌ به یاری سیاستِ رهایی (دیدگاه)

۱٣ مرداد ۱٣۹۷

عناصر توتالیترِ ایدئولوژی (دیدگاه)

۲۴ خرداد ۱٣۹۷

زمین بی‌حاصل (سیاسی)

۱۷ فروردين ۱٣۹۷

بازاندیشی سیاست
در پرتو خوانشی از فلسفه سیاسی آگامبن
(دیدگاه)

۲۷ دی ۱٣۹۶

چگونه می‌توان در ایران مارکسیست بود؟ (دیدگاه)

۶ آذر ۱٣۹۶

سوسیالیسم و دموکراسی: دو بغرنج زمانه ما (دیدگاه)

۱۵ شهريور ۱٣۹۶

تأملی بر شرایط مبارزه در اوضاع کنونی جهان و ایران (دیدگاه)

۲٨ اسفند ۱٣۹۵

اصول نظریِ سیاست رهایی (دیدگاه)

۱٨ دی ۱٣۹۵

خاورمیانه، کانون ستیز قدرت‌ها برای سلطه (سیاسی)

۴ شهريور ۱٣۹۵

درباره ی مسائل نظری و سیاسی چپ (دیدگاه)

۲۱ خرداد ۱٣۹۵

جنبش بزرگ اجتماعی در فرانسه (سیاسی)

۱۹ فروردين ۱٣۹۵

راز انتخابات (سیاسی)

۱۲ اسفند ۱٣۹۴

در برابر دو بربریت (سیاسی)

۲ آذر ۱٣۹۴

لائیسیته و سکولاریزاسیون (دیدگاه)

۴ مهر ۱٣۹۴

زمان نتیجه گیری (دیدگاه)

۲۵ خرداد ۱٣۹۴

زمان تصمیم (سیاسی)

۱۰ اسفند ۱٣۹٣

ده پرسش اساسی در میان ما (سیاسی)

۲۲ آبان ۱٣۹٣

چپ رهایی خواه و مساله سازمان دهی (دیدگاه)

۵ آذر ۱٣۹۲

چپ رهایی‌خواه (دیدگاه)

۲٣ آبان ۱٣۹۲

کدام سوسیالیسم؟ و کدام چپ؟ (دیدگاه)

۲۴ شهريور ۱٣۹۲

دام انتخابات (سیاسی)

٣۱ خرداد ۱٣۹۲

دو جمهوری‌خواهی ناسازگار (سیاسی)

۲۲ فروردين ۱٣۹۲

سه چپِ سازش‌ناپذیر (دیدگاه)

۲۱ بهمن ۱٣۹۱

چپِ دگر در برابر سه پرسش بنیادین (سیاسی)

۲٨ آبان ۱٣۹۱

در برابر تعصب‌گرایی دینی
همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم!
(سیاسی)

۵ مهر ۱٣۹۱

سه شعار فتیشی‌‌
انتخابات آزاد، آلترناتیو قدرت و مبارزه مسالمت آمیر
(سیاسی)

۱۰ شهريور ۱٣۹۱

افسانه‌های «پیرامون‌- مرکزی» (دیدگاه)

۴ مرداد ۱٣۹۱

دو افسانه‌ی‌‌ سیاسی (سیاسی)

٣ فروردين ۱٣۹۱

کدام چپ؟ (دیدگاه)

٨ بهمن ۱٣۹۰

اعلامیه‌ی جهانی
در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم
(دیدگاه)

۲٨ آبان ۱٣۹۰

نه به مجلس شورای اسلامی و انتخابات آن! (سیاسی)

۱۰ شهريور ۱٣۹۰

بغرنج‌های زمانه‌ی ما (دیدگاه)

۵ شهريور ۱٣۹۰

سه گسست بنیادین پیرامون شرایط برآمدن چپ رهایی‌خواه (دیدگاه)

۷ خرداد ۱٣۹۰

حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا (حقوق بشر)

۲۹ آذر ۱٣٨۹

توانایی ها و ناتوانی ها (سیاسی)

۱۱ آذر ۱٣٨۹

ملاحظاتی در بازنگری جنبش اعتراضی ۸۸ (سیاسی)

٨ آبان ۱٣٨۹

یاد و سپاس (تاریخ - یادبود)

۲۱ تير ۱٣٨۹

ابهامات «سکولاریسم» (دیدگاه)

۷ فروردين ۱٣٨۹

در سوگ پدرم غلامرضا وثیق از یاران خلیل ملکی (تاریخ - یادبود)

۱۱ بهمن ۱٣٨٨

تزهایی در باره ی جنبش اعتراضی در ایران (سیاسی)

۲ دی ۱٣٨٨

جدایی دولت و دین در ایران (دیدگاه)

۱۵ آبان ۱٣٨٨

جنبش همگانی، «جنبش سبز» و پس نشستن ها (سیاسی)

۲٨ مرداد ۱٣٨٨

تحریم انتخابات تئوکراتیک ایران (سیاسی)

۱٣ خرداد ۱٣٨٨

تئوکراسی، مداخله گری و تحریم (نظرها)

۲۴ ارديبهشت ۱٣٨٨

اندیشیدن به رخداد در ویژگی هایش (تاریخ - یادبود)

۱٣ اسفند ۱٣٨۷

کنگره بیستم، خروشچف، انشعاب چین و شوروی و چپ ایران... (سیاسی)

۲۶ مهر ۱٣٨۷

مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران (سیاسی)

۶ خرداد ۱٣٨۷

سه چالش (سیاسی)

۷ آبان ۱٣٨۶

چپِ دیگر (دیدگاه)

۵ مرداد ۱٣٨۶

همزیستی با بحران (سیاسی)

٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۶

پرسش های سوسیالیسم دموکراتیک (دیدگاه)

۹ اسفند ۱٣٨۵

«سنجیدگی سیاسی» نزد ارسطو (دیدگاه)

۲۷ دی ۱٣٨۵

در باره ی "مبانی جنبش تحول دموکراتیک در ایران" (دیدگاه)

۱۰ شهريور ۱٣٨۵

 

شیدان وثیق


بازگشت به صفحه نخست