یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی رویداد کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


ساندویچِ جورج حبش (ادبیات)

۱۱ اسفند ۱٣۹۷

چهار شعر برای چشمهایم (ادبیات)

۱۲ بهمن ۱٣۹۷

به رغمِ تن دردمندت (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۷

زالِ بد نشان و حق توانخواهی (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۷

نابینایان و "کوری" آقای ساراماگو (ادبیات)

۱۵ دی ۱٣۹۷

عباس صفاری و ادبیات مهاجرت: یک بام و دو هوا! (ادبیات)

۲۹ آذر ۱٣۹۷

درختِ بانیان (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۷

نقاشها (ادبیات)

۲۰ شهريور ۱٣۹۷

لهجه‌ی شیرین (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣۹۷

شبی که میشل با باراک رقصید (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣۹۷

قربانگاه شعر (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣۹۷

بگذار آمریکا دوباره آمریکا شود (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۷

خانه ی خالی (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹۷

نامِ ناگفتنی (ادبیات)

۶ تير ۱٣۹۷

شعر و سیاست (ادبیات)

۲۶ خرداد ۱٣۹۷

بلاگردان (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۷

آمور (ادبیات)

۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۷

درختِ اندازه‌گیری (ادبیات)

۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۷

انجیر کالابریا (ادبیات)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۷

پند پدرانه (ادبیات)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۷

نخستین نوروز (ادبیات)

۲۹ فروردين ۱٣۹۷

دو دلداده (ادبیات)

۱۹ فروردين ۱٣۹۷

نشانی های مادرم (ادبیات)

۶ فروردين ۱٣۹۷

پوتین‌های گل‌آلود (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۶

جای خالیِ اِدی* (ادبیات)

۱۲ اسفند ۱٣۹۶

دیدار خمینی (ادبیات)

۲ اسفند ۱٣۹۶

امیگو (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۶

مرگ نهنگها (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۶

کابوس بامدادی (ادبیات)

۲ بهمن ۱٣۹۶

آخرین داستان برهان (ادبیات)

۲۵ دی ۱٣۹۶

الله‌اکبر, شعارِ سرکوب است (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۶

به جلال آل احمد (ادبیات)

۲٨ آذر ۱٣۹۶

آزاد در دُبی (ادبیات)

۲٣ آذر ۱٣۹۶

چنین گفت شاعر (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۶

اولین برف (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣۹۶

رد‌پاهای ما در مائوئی (ادبیات)

۱۲ آبان ۱٣۹۶

خودکشی در زندان گوهردشت (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣۹۶

زبانهای پدرم (ادبیات)

۱۲ مهر ۱٣۹۶

عبدالباقی (ادبیات)

۴ مهر ۱٣۹۶

آن سبیل هیتلری (ادبیات)

۲۴ شهريور ۱٣۹۶

هلن (ادبیات)

۱۹ شهريور ۱٣۹۶

واپسین نامه‌ی عزت (ادبیات)

٣۱ مرداد ۱٣۹۶

بخاری (ادبیات)

۲۴ مرداد ۱٣۹۶

نابینا و نابویا (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۶

برای ابدیت شعر نمی‌گویم (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣۹۶

در آستانه‌ی زمان (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۶

به نام پدر (ادبیات)

٨ تير ۱٣۹۶

مرگ دریاچه (ادبیات)

۲ تير ۱٣۹۶

تماشاگری در قطار پورتلند (ادبیات)

۲۴ خرداد ۱٣۹۶

کلاه در باد (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۶

مادر‌بزرگ در سانتامونیکا (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹۶

باران (ادبیات)

۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۶

دلیل آفتاب (ادبیات)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۶

چیستان (ادبیات)

۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶

فتح باغ (ادبیات)

٣۱ فروردين ۱٣۹۶

رشک به دریا (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۶

کارت نوروزی به زندان اوین (ادبیات)

۵ فروردين ۱٣۹۶

من یک کشیش فرانسیسی هستم (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۵

آیا عشق جامی از هورمونها‌ست؟ (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹۵

بستر خالی (ادبیات)

۱۱ اسفند ۱٣۹۵

حقیقت و دروغ (ادبیات)

۱۹ بهمن ۱٣۹۵

کایوتها و گرگها (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۵

ای درد (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣۹۵

گوش بند های سرخ (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۵

میان دو باران (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۵

آزاد را به مدرسه می برم (ادبیات)

۴ دی ۱٣۹۵

پناه بردن به آسیاب (ادبیات)

۲۶ آذر ۱٣۹۵

ارثیه (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣۹۵

پیام آور کوچک (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣۹۵

آش (ادبیات)

۷ آذر ۱٣۹۵

اگر برنده بودم (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۵

سه سرباز جنگ آزموده (ادبیات)

۲۲ آبان ۱٣۹۵

یخچال (ادبیات)

۲ آبان ۱٣۹۵

دودیابِ تنها (ادبیات)

۲۶ مهر ۱٣۹۵

موش (ادبیات)

۲۰ مهر ۱٣۹۵

خوابِ "سرِ ظهر" (ادبیات)

۱۲ مهر ۱٣۹۵

حقِ راه (ادبیات)

۵ مهر ۱٣۹۵

آتش وحشی (ادبیات)

٣۰ شهريور ۱٣۹۵

توبه (ادبیات)

۶ شهريور ۱٣۹۵

قطارِ لنین (ادبیات)

۲۹ مرداد ۱٣۹۵

به ابتهاج محمد شمشیربازِ باحجابِ آمریکایی (ادبیات)

۲٣ مرداد ۱٣۹۵

شیرِ بختیاری (ادبیات)

۱۶ مرداد ۱٣۹۵

اگر سنجابی بودم (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۵

وقتِ شیر (ادبیات)

۲۶ تير ۱٣۹۵

دهری (ادبیات)

۱۰ تير ۱٣۹۵

عادت ایرانی (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹۵

آمریکا! این پیوستِ خونین را پاره کن (ادبیات)

۲۹ خرداد ۱٣۹۵

بر فراز داربست مو (ادبیات)

۲۵ خرداد ۱٣۹۵

دوش آویز (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۵

مادر آمریکایی من (ادبیات)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۵

خوابیدن با برف (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۵

سیبهای زهرآلود (ادبیات)

۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۵

نامه های زندان (ادبیات)

۶ ارديبهشت ۱٣۹۵

دو گورکن (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣۹۵

"شهبانوی یارانه ای" (ادبیات)

۱۶ فروردين ۱٣۹۵

کارت نوروزی به زندان اوین (ادبیات)

۲٨ اسفند ۱٣۹۴

ابرسواری (ادبیات)

۱٣ اسفند ۱٣۹۴

ابر (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۴

انارها (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۴

پنج پاره ی یک میلاد (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣۹۴

شعری بر سنگ گوری (ادبیات)

٣ بهمن ۱٣۹۴

وَرجه کُنان زیر باران (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۴

ناخُنگیران (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۴

شمشیر در حوضخانه (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣۹۴

پدر و پسر (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣۹۴

در میان دو زن (ادبیات)

۷ آبان ۱٣۹۴

هیس! (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹۴

پول تو جیبی (ادبیات)

۱٨ مهر ۱٣۹۴

گریز به لِزبُس (ادبیات)

۶ مهر ۱٣۹۴

من یک پناهنده ام (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹۴

گربه یا سگ؟ (ادبیات)

۷ شهريور ۱٣۹۴

اذانِ عُرفی (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۴

به یک جنین (ادبیات)

۱۴ مرداد ۱٣۹۴

روزه (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹۴

سنگ (ادبیات)

۹ تير ۱٣۹۴

هراس (ادبیات)

٣ تير ۱٣۹۴

پوست کندنِ پرتقال (ادبیات)

٣۰ خرداد ۱٣۹۴

تماشای بیسبال (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣۹۴

پله نوردی در سانتا مونیکا (ادبیات)

۱۵ خرداد ۱٣۹۴

بهشت گمشده (ادبیات)

۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۴

چیستان (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

نیایشِ باران برای کالیفرنیا (ادبیات)

۹ ارديبهشت ۱٣۹۴

جلفای اصفهان (ادبیات)

۲۱ فروردين ۱٣۹۴

پس از باران (ادبیات)

۱٨ فروردين ۱٣۹۴

ای دوش (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۴

عروسِ خون (ادبیات)

۷ فروردين ۱٣۹۴

قصه ی پیرزن (ادبیات)

۴ فروردين ۱٣۹۴

کارت نوروزی به زندان اوین (ادبیات)

۲٨ اسفند ۱٣۹٣

در انتظار بهرام (ادبیات)

۲٣ اسفند ۱٣۹٣

دریاچه قو (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹٣

تُنگِ آب (ادبیات)

۱۲ اسفند ۱٣۹٣

زمان: چارشنبه سوری در پِلایا دِلرِی* (ادبیات)

۶ اسفند ۱٣۹٣

دو سرو (ادبیات)

۱ اسفند ۱٣۹٣

به من بگو، حافظ! (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣۹٣

هفت خوانِ بامدادی (ادبیات)

۱۶ بهمن ۱٣۹٣

یک شب به زادگاهم باز خواهم گشت (ادبیات)

۱۱ بهمن ۱٣۹٣

در بازار ادویه اصفهان (ادبیات)

۷ بهمن ۱٣۹٣

گلسرخی با پدرم (ادبیات)

۴ بهمن ۱٣۹٣

راه اندیشی ها (ادبیات)

۲۶ دی ۱٣۹٣

گریز (ادبیات)

۲۰ دی ۱٣۹٣

دو سروده (ادبیات)

۲۹ آذر ۱٣۹٣

پوتین بزرگ (ادبیات)

۲۷ آذر ۱٣۹٣

کویت، کویتِ من (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣۹٣

نمی توانم نفس بکشم (ادبیات)

۱۷ آذر ۱٣۹٣

سرود کارگرانی که زندان اوین را ساختند (ادبیات)

۲ آذر ۱٣۹٣

به یک عکس (ادبیات)

۲٨ آبان ۱٣۹٣

من در میانه ی دو موج زاده شدم (ادبیات)

۲۴ آبان ۱٣۹٣

کودک و دریا (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣۹٣

بازیاب (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣۹٣

دختر اصفهان (ادبیات)

۹ آبان ۱٣۹٣

به ایرانیان در تبعید (ادبیات)

۶ آبان ۱٣۹٣

هومر در لس آنجلس (ادبیات)

۲ آبان ۱٣۹٣

روی پل (ادبیات)

۲٨ مهر ۱٣۹٣

کریستف کلمب (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹٣

زخم معده (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣۹٣

ضمیرهای تا به تا (ادبیات)

۷ مهر ۱٣۹٣

به یک نگارگر سبز (ادبیات)

۱ مهر ۱٣۹٣

در آن کُت سربازی (ادبیات)

۲۵ شهريور ۱٣۹٣

نیویورک (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣۹٣

دُخت دهقان (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣۹٣

سیمین: از میانه تا اوج (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹٣

تازگی و دیرینگی در شعر سیمین بهبهانی (ادبیات)

٣ شهريور ۱٣۹٣

بدعت سیمین و انقلاب بهمن/ سخنرانی در حضور شاعر (ادبیات)

٣۰ مرداد ۱٣۹٣

ملا یا آدم؟ (ادبیات)

۹ مرداد ۱٣۹٣

احمد شاملو: شاعر ملی ما (ادبیات)

۵ مرداد ۱٣۹٣

شمشیر در حوضخانه (ادبیات)

٣۱ تير ۱٣۹٣

روزه (ادبیات)

۲٨ تير ۱٣۹٣

پروانه ی کهن حافظ (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹٣

ادای دین به سانتا مونیکا (ادبیات)

۴ تير ۱٣۹٣

اندوه ژوئن (ادبیات)

۲۹ خرداد ۱٣۹٣

کوهنورد نوپا (ادبیات)

۲۴ خرداد ۱٣۹٣

اسلام و غرب: نه ادوارد سعید! نه برنارد لوئیس! (دیدگاه)

۱۶ خرداد ۱٣۹٣

کله کاهو (ادبیات)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹٣

یوزی در یوجین (ادبیات)

۱۴ ارديبهشت ۱٣۹٣

کبوتر مست (ادبیات)

۶ ارديبهشت ۱٣۹٣

نشانی های مادرم (ادبیات)

۲۰ فروردين ۱٣۹٣

مرگ در دریا (ادبیات)

۱۰ فروردين ۱٣۹٣

چه کسی رشگ انگیزتر است؟ (ادبیات)

۵ فروردين ۱٣۹٣

نوروزانه (ادبیات)

۲۷ اسفند ۱٣۹۲

حافظ و طبل خوشباشی (ادبیات)

۱۰ اسفند ۱٣۹۲

چارپاره ی یک سوگ (ادبیات)

۲۴ بهمن ۱٣۹۲

خواهرزاده نهال! (ادبیات)

۲۰ بهمن ۱٣۹۲

جان مافِت! امروز صدایت را شنیدم (ادبیات)

۱۶ بهمن ۱٣۹۲

بهارخوانی یا مرثیه (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣۹۲

شنا در خزر (ادبیات)

۱ بهمن ۱٣۹۲

شعری برایت می نویسم (ادبیات)

۲۶ دی ۱٣۹۲

سه شب (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣۹۲

بر پیشانی سنگیِ خشم (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹۲

هفت ترانه ی مقدس (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣۹۲

عمامه (ادبیات)

۲٣ آذر ۱٣۹۲

به تو رشگ می برم آفریقای جنوبی! (ادبیات)

۱۷ آذر ۱٣۹۲

خاک پوک (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۲

برادر بزرگم هوشنگ! (ادبیات)

۲٨ آبان ۱٣۹۲

چهار نگاه به مرگ در ادبیات کهن فارسی (ادبیات)

۲۴ آبان ۱٣۹۲

آن کس که امشب بیدار خواهد ماند* (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣۹۲

تماشای نهنگ ها* (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣۹۲

هفت اوج* (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۲

خواب زمستانی* (ادبیات)

۷ آبان ۱٣۹۲

جویبار* (ادبیات)

٣ آبان ۱٣۹۲

نفرین* (ادبیات)

۱ آبان ۱٣۹۲

دو آهو* (ادبیات)

۱۹ مهر ۱٣۹۲

تردید* (ادبیات)

۱۶ مهر ۱٣۹۲

گل سرخ* (ادبیات)

۱٣ مهر ۱٣۹۲

کوزه ی شای* (ادبیات)

۱۰ مهر ۱٣۹۲

شهرزاد* (ادبیات)

۷ مهر ۱٣۹۲

گل نرگس* (ادبیات)

٣ مهر ۱٣۹۲

چهار نگاه به عشق در ادبیات فارسی (ادبیات)

٣۰ شهريور ۱٣۹۲

آش غوره (ادبیات)

۲۲ شهريور ۱٣۹۲

به همسر یک سرباز (ادبیات)

۲۰ شهريور ۱٣۹۲

باربد (ادبیات)

۵ شهريور ۱٣۹۲

ما چند تن شاد (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹۲

بانگ عُرفی (ادبیات)

٣۰ مرداد ۱٣۹۲

چرا ایمیلت را پاک کنم؟ (ادبیات)

۲۵ مرداد ۱٣۹۲

شمشیر در حوضخانه (ادبیات)

۲۱ مرداد ۱٣۹۲

خاموشی در زندان (ادبیات)

۱۷ مرداد ۱٣۹۲

سرو خرزویل* (ادبیات)

۱۲ مرداد ۱٣۹۲

به مادران سوگوار (ادبیات)

۹ مرداد ۱٣۹۲

شعر و سیاست (ادبیات)

۶ مرداد ۱٣۹۲

در آستانه‌ی زمان (ادبیات)

۱ مرداد ۱٣۹۲

سه شاخه از شعر من (ادبیات)

۲۷ تير ۱٣۹۲

صدوهشتاد و نه پله* (ادبیات)

۲٣ تير ۱٣۹۲

به یک روزنامه نگار زندانی (ادبیات)

۲۲ خرداد ۱٣۹۲

جنگ بی پایان (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۲

ابراهیم در "آینه های دردار" (ادبیات)

۱۶ خرداد ۱٣۹۲

بازگشت واعظ (ادبیات)

۱۲ خرداد ۱٣۹۲

در اردوی «بیگ سِر»* (ادبیات)

٨ خرداد ۱٣۹۲

دهخدا در دهکرد (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣۹۲

هنگامی که زندگی ام به بادی بند بود (ادبیات)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۲

فردوسی در بستر (ادبیات)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۲

راز هم‌جنس‌خواهی (اجتماعی)

۱۰ فروردين ۱٣۹۲

ساعت های شماطه دار (ادبیات)

۱ فروردين ۱٣۹۲

ساعت اصفهان (ادبیات)

۲۶ اسفند ۱٣۹۱

مستی در شعر اسماعیل خوئی (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣۹۱

کورش در آینه (ادبیات)

۱۹ اسفند ۱٣۹۱

اگر چه رفته ام (ادبیات)

۲٨ بهمن ۱٣۹۱

عشق در "خسرو شیرین" نظامی (ادبیات)

۲۶ بهمن ۱٣۹۱

شیهه ی بهمن (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣۹۱

چشم های کم سو (ادبیات)

۱۹ بهمن ۱٣۹۱

چشم اسفندیار (ادبیات)

۱۶ بهمن ۱٣۹۱

کاردَک نقاشی (ادبیات)

۱۱ بهمن ۱٣۹۱

کاردَکِ شعر (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣۹۱

خاطره ی سوزان (ادبیات)

۴ بهمن ۱٣۹۱

حُسینا (ادبیات)

۱ بهمن ۱٣۹۱

رفتم گُلَت بچینم (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۱

به کودکان زندان و تبعید (ادبیات)

۲۲ آذر ۱٣۹۱

روح شهر (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۱

دلیل آفتاب (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣۹۱

آزادی بیان: تفسیری بر یک شعر (ادبیات)

۲۷ آبان ۱٣۹۱

صدوهشتاد و نه پله* (ادبیات)

۲۰ آبان ۱٣۹۱

شور میاندوآب (ادبیات)

۱٣ آبان ۱٣۹۱

خودسوزی نیوشا (ادبیات)

۵ آبان ۱٣۹۱

دیدار خمینی (ادبیات)

۲٣ مهر ۱٣۹۱

دیدار از تمساحان (ادبیات)

۱٨ مهر ۱٣۹۱

به یه ک ده گه ینه وه (ادبیات)

۹ مهر ۱٣۹۱

چهره‌ی زن در شعر احمد شاملو (ادبیات)

۴ مهر ۱٣۹۱

درد بازگشت در برابر انطباق پذیری* (ادبیات)

۲۵ شهريور ۱٣۹۱

نفرین به کوه (ادبیات)

۲۰ شهريور ۱٣۹۱

به یکدیگر بازمی گردیم (ادبیات)

۷ شهريور ۱٣۹۱

"مصدق در لاهه" و "نمی خواهمت ای نفت" (ادبیات)

۲۵ مرداد ۱٣۹۱

بازگشت به باغ گوته (ادبیات)

۱۶ مرداد ۱٣۹۱

دخت دهقان (ادبیات)

۲ مرداد ۱٣۹۱

روز استقلال (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹۱

آینه را مشکن! (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۱

 

مجید نفیسی

majidnaficy@yahoo.com


بازگشت به صفحه نخست