یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


خرافات یا علم؟ (گوناگون)

۱٨ شهريور ۱٣۹۷

چین: امپراطوری آینده جهان (جهان)

۲۵ مرداد ۱٣۹۷

«کافکای بیمار» (گوناگون)

۵ مرداد ۱٣۹۶

زیر ذره بینِ لغت شناسی (ادبیات)

۲۷ تير ۱٣۹۶

کتاب نخوانید؛ ادبیات به خودکشی می انجامد! (گوناگون)

۱۰ تير ۱٣۹۶

اطلاعات در عصرِ ضداطلاعات (سیاسی)

۲۵ خرداد ۱٣۹۶

روشنفکرانِ لُمپن؟ (اجتماعی)

۲٣ اسفند ۱٣۹۵

چگونه اینترنت زبان را عوض می کند! (اجتماعی)

۲۷ بهمن ۱٣۹۵

راهنمای خودکشی برای اهلِ قلمِ ایرانی (اجتماعی)

۲۵ مرداد ۱٣۹۵

ملاقات با «مارکس» (دیدگاه)

۲۱ تير ۱٣۹۵

«سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعه بامزه ما (اجتماعی)

۱۷ آذر ۱٣۹۴

جَوگیریِ عمومی در ظرفِ یک ساعت (سیاسی)

۲۷ آبان ۱٣۹۴

آثارِ هنریِ جعلیِ ایرانی در (christie’s) (اجتماعی)

۱۴ آبان ۱٣۹۴

حمایت از «پرورش»: یک وظیفه روشنفکری؟ (اجتماعی)

۲۷ مهر ۱٣۹۴

مردِ ایرانی غیرت دارد! (زنان)

۲۵ مرداد ۱٣۹۴

سواستفاده های جنسی از دانشجویانِ دختر (اجتماعی)

۵ مرداد ۱٣۹۴

جنبشِ «سِلفی با دخترم» (Selfi with daughter) (زنان)

۱۲ تير ۱٣۹۴

سُفله با جاه نیز هیچکس است (۱) (اجتماعی)

۶ تير ۱٣۹۴

شگفتی های«ترس و تلقین» (اجتماعی)

٣۰ بهمن ۱٣۹٣

پس از کشتارِ ناجوانمردانه هنرمندان در پاریس (اجتماعی)

۱۹ دی ۱٣۹٣

«لایک»، تنها ارزش و معیارِ ارزش ها (اجتماعی)

٣ دی ۱٣۹٣

«داعش» آینه درونِ خودِ ماست! (دیدگاه)

۷ آبان ۱٣۹٣

فیسبوکت را نشانم بده تا بگویم کیستی! (اجتماعی)

۴ مهر ۱٣۹٣

«منبعِ انرژی روشنفکران آلمان» درگذشت (جهان)

۲٣ خرداد ۱٣۹٣

سخنرانیِ ای بی مایه و سوبژکتیو (سیاسی)

٨ خرداد ۱٣۹٣

مغزشناسی یا مغزشوئی؟ (سیاسی)

۲٨ ارديبهشت ۱٣۹٣

گزارشِ سالانه اعتیاد در آلمان (جهان)

٣ ارديبهشت ۱٣۹٣

دستنوشته های شرم آورِ «هایدگر» (دیدگاه)

۱۹ فروردين ۱٣۹٣

امام شاهینِ نجفی (سیاسی)

۲۶ دی ۱٣۹۲

تومورهای مغزیِ توی کله ایرانیان (اجتماعی)

۱۵ دی ۱٣۹۲

فاجعه در بیمارستان های ایران (اجتماعی)

۱۲ تير ۱٣۹۲

فیلسوف و دختر بچه (دیدگاه)

۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۲

آخرین روزها و مرگِ شاعر "پابلو نِرودا" (جهان)

۱۲ فروردين ۱٣۹۲

پاسخِ عمومیِ "مارک توین" (Mark Twain) (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣۹۱

من مخالفِ اعدامم، اما ... (اجتماعی)

٣ بهمن ۱٣۹۱

اعدام: تبلورِ قضائیِ توحُش در تمدن‌های انسانی! (اجتماعی)

۹ ارديبهشت ۱٣٨۹

تعجبِ من از خانمِ "شادی صدر" (سیاسی)

۷ ارديبهشت ۱٣٨۹

نگاهِ "عینی" (اُبژکتیو) کدام است؟ (دیدگاه)

۲٣ فروردين ۱٣٨۹

"نوآم چامسکی" بَرنده ی امسالِ جایزه ی "اریک فروم" (جهان)

۴ فروردين ۱٣٨۹

 

خسرو ثابت قدم


بازگشت به صفحه نخست