یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


درباره ی دو ادعای پهلوی طلبان (سیاسی)

۲٨ دی ۱٣۹۷

جنگ نرم علیه دادخواهی اعدام های سال ۶۷ (سیاسی)

٨ مهر ۱٣۹۷

سرگردان در میانه ی میدان انقلاب و اصلاح (سیاسی)

۲۶ بهمن ۱٣۹۶

تفنگت را زمین بگذار! (سیاسی)

۱٣ دی ۱٣۹۶

همراه شویم! (سیاسی)

۱۰ دی ۱٣۹۶

دادخواهی − در نقد رویه رایج (گفتگو)

۴ آبان ۱٣۹۶

جنبش دادخواهی و مشکلات آن (سیاسی)

۱ آبان ۱٣۹۶

دولت رفاه؟! (سیاسی)

۶ شهريور ۱٣۹۶

همراه شو رفیق! (سیاسی)

٣۱ مرداد ۱٣۹۶

مسئولیت مشترک (سیاسی)

۹ خرداد ۱٣۹۶

«خلق قهرمان» و اپوزیسیون کر و کور! (گوناگون)

۷ خرداد ۱٣۹۶

زنده باد انتخابات آزاد! (سیاسی)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۶

رای به زور ترس! (گوناگون)

۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۶

به رفقای چپ! (سیاسی)

۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۶

در ایام انتخابات، دروغ بزرگترین مشخصه ی سیاست در کشور است (گفتگو)

۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۶

سپاه دانش و بهداشت به جای رادیکالیسم انقلابی سیاهکل! (سیاسی)

۱۹ بهمن ۱٣۹۵

در ستایش دیکتاتور؟! (سیاسی)

۲۰ دی ۱٣۹۵

سرنگونی و دیگر هیچ؟! (سیاسی)

۱٣ شهريور ۱٣۹۵

ریاست احمد جنتی و توجیهات اکبر گنجی! (سیاسی)

۷ خرداد ۱٣۹۵

درباره ی کتاب «اسم شب، سیاهکل» (سیاسی)

٨ فروردين ۱٣۹۵

پرسش هایی درباره ی کار حزبی (سیاسی)

۱۲ اسفند ۱٣۹۴

دوران توحش (سیاسی)

۹ آبان ۱٣۹۴

چرا گفتمان چپ شرمگین از انقلاب
با گفتمان حکومت درباره ی انقلاب یکی می شود؟!
(سیاسی)

۱۹ اسفند ۱٣۹۲

راستی آقایان ملی مذهبی
هاله ی سحابی و هدی صابر برای چه کشته شدند؟
(سیاسی)

٣۰ آبان ۱٣۹۲

یک تک پا تشریف می بردید منزل ستار بهشتی! (سیاسی)

۱۱ آبان ۱٣۹۲

سهم ما خاورانی ها از دولت تدبیر و امید! (سیاسی)

۲۱ مهر ۱٣۹۲

چرخش به راست در سیاست ایران (گفتگو)

۱ تير ۱٣۹۲

درباره ی کنگره ی سیزدهم فدائیان خلق (اکثریت) (گفتگو)

۱۱ خرداد ۱٣۹۲

به جزیی از سناریو «انتخابات مهندسی شده» تبدیل شده ایم! (گفتگو)

۱۱ خرداد ۱٣۹۲

به این روش های خرابکارانه ادامه ندهید! (سیاسی)

٣ آذر ۱٣۹۱

کنفرانس پراگ و چند چشم انداز (سیاسی)

٣۰ آبان ۱٣۹۱

چپ آن است که خود می گوید! (سیاسی)

۲۱ آبان ۱٣۹۱

ما چه داریم که روی میز بگذاریم؟ (سیاسی)

۲۷ مرداد ۱٣۹۱

قیام علیه جمهوری (سیاسی)

۲۲ مرداد ۱٣۹۱

از تحریم تا افسوس (سیاسی)

۱۱ فروردين ۱٣۹۱

سیاهکل را «ملی» کنیم! (سیاسی)

۹ اسفند ۱٣۹۰

اصلاح جمهوری اسلامی، خیال پردازی است (گفتگو)

۲۰ آذر ۱٣۹۰

دیکتاتورها اصلاح نمی شوند... (سیاسی)

۵ شهريور ۱٣۹۰

به اندازه ی اپوزیسیون مصر باشیم! (سیاسی)

۶ خرداد ۱٣۹۰

آن که ناموخت از گذشت روزگار... (سیاسی)

۶ بهمن ۱٣٨۹

ما از این مواضع اعلام برائت می کنیم (سیاسی)

۲۴ دی ۱٣٨۹

تغییر نظام سیاسی حاکم بر کشور. مشکلات و راهکارها (گفتگو)

٣ آذر ۱٣٨۹

انتخاب سیاه (سیاسی)

۱۱ مهر ۱٣٨۹

امکانات و دشواری های انتخابات آزاد در ایران (گفتگو)

۲٨ مرداد ۱٣٨۹

پس چه کسی دارد جنایت می کند؟ (سیاسی)

۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹

مگر می شود جنبش دموکراتیک به نفع طبقه ی کارگر نباشد؟ (گفتگو)

۱۷ ارديبهشت ۱٣٨۹

از ۲۲ بهمن ۸۸ باید بسیار بیاموزیم! (گفتگو)

۲۶ بهمن ۱٣٨٨

روزی که مثل هیچ روزی نبود (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣٨٨

رادیکالیسم برابر با خشونت و خشونت طلبی نیست! (گفتگو)

٨ دی ۱٣٨٨

ما «خانواده ی جان باختگان» خواهیم ماند! (سیاسی)

۲۶ آبان ۱٣٨٨

وظیفه ی ملی – مسئولیت جهانی (سیاسی)

٣ مهر ۱٣٨٨

مردم نباخته اند! (گفتگو)

۱۹ شهريور ۱٣٨٨

«انقلاب فرهنگی» سال ۵۹
و سازمان دانشجویان پیشگام
(گفتگو)

۲۹ فروردين ۱٣٨٨

جمهوری خواهی، همین امروز! (سیاسی)

۱۹ اسفند ۱٣٨۷

انقلاب اکتبر، تجربه ی اول بود! (گفتگو)

۲٣ آبان ۱٣٨۷

سوسیال دموکراسی، منهای سوسیالیسم! (سیاسی)

۵ شهريور ۱٣٨۷

گفتگو یا جنگ، راه سومی نیست! (سیاسی)

۲ دی ۱٣٨۶

ما در جبهه ی دموکراسی خواهیم ماند! (سیاسی)

٣۰ مهر ۱٣٨۶

برو این دام، بر مرغ دگر نِه! (سیاسی)

۶ اسفند ۱٣٨۵

هیچ نهاد ملی وجود ندارد که بخواهد نماینده منافع ملی باشد (سیاسی)

۶ بهمن ۱٣٨۵

همگرائی در تاکتیک، واگرائی در استراتژی (سیاسی)

۲۵ آبان ۱٣٨۵

جمهوری خواهی ما! (سیاسی)

٣ مهر ۱٣٨۵

بعد از انتخابات (سیاسی)

۵ تير ۱٣٨۴

رای ندادن، تضعیف نظام جمهوری اسلامی است (سیاسی)

۲۵ خرداد ۱٣٨۴

آدرس های عوضی (سیاسی)

۲۶ آذر ۱٣٨٣

تـردیــد نکنیـــم! (سیاسی)

۷ آذر ۱٣٨٣

مسئولیت اپوزیسیون جمهوری خواه (سیاسی)

۱۲ آبان ۱٣٨٣

جمهوری خواهی انقلابی (۲) (سیاسی)

۶ تير ۱٣٨٣

جــمهوری خــواهی انقلابــی! (۱) (سیاسی)

٣۱ خرداد ۱٣٨٣

ایران، بعد از انتخابات اول اسفند (سیاسی)

۱۱ اسفند ۱٣٨۲

اختلاف درون حکومتی یا مبارزه برای آزادی؟ (سیاسی)

۲۰ بهمن ۱٣٨۲

انتخاب ما، همچنان تحریم انتخابات! (سیاسی)

٣ بهمن ۱٣٨۲

ملاحظاتی بر کنفرانس برلین (سیاسی)

۱۷ دی ۱٣٨۲

حکومت «دموکراتیک دینی» در روایـت و سیاست آقای ابراهیم یزدی! (سیاسی)

۱ شهريور ۱٣٨۲

جمهوری خواهان ایران، کدام انتخاب؟ (سیاسی)

۲۹ مرداد ۱٣٨۲

چه بدست آوردیم؟ (سیاسی)

۲۷ تير ۱٣٨۲

ایرانیان در همه جا یک حرف دارند: آزادی و برچیدان حکومت دینی (سیاسی)

۱۹ تير ۱٣٨۲

ایران در مسیر تغییرات بنیادی (سیاسی)

۱۰ تير ۱٣٨۲

«برای اتحاد جمهوری خواهان ایران» (سیاسی)

۱۰ خرداد ۱٣٨۲

«نظام» در بن بست! (سیاسی)

۲۰ ارديبهشت ۱٣٨۲

جنگ و دموکراسی (سیاسی)

۱۹ فروردين ۱٣٨۲

ما و جنبش ضدجنگ (سیاسی)

۱۱ فروردين ۱٣٨۲

فرصتی برای تاخیر نیست! (سیاسی)

۱۲ اسفند ۱٣٨۱

حق انقلاب! (سیاسی)

۲۲ بهمن ۱٣٨۱

خشت این بنا از ابتدا کج نهاده شد... (سیاسی)

۷ بهمن ۱٣٨۱

در نقد «راهبرد اصلاح طلبی» به شیوه دوم خرداد (سیاسی)

۱ بهمن ۱٣٨۱

خودی و غیر خودی در اندیشه آقای تاج زاده! (سیاسی)

۲٨ دی ۱٣٨۱

یادداشتی کوتاه برای آقای مسعود بهنود (سیاسی)

۲۴ دی ۱٣٨۱

چرا جبهه جمهوری؟ (سیاسی)

۲۱ دی ۱٣٨۱

راه جـهنـم! (سیاسی)

۱۱ دی ۱٣٨۱

«حرف» خروج، «اصل» خروج! (سیاسی)

٨ دی ۱٣٨۱

حاشیه ای بر مناظره قلمی بابک داد با قاسم شعله سعدی! (سیاسی)

٣ دی ۱٣٨۱

شباهت های تاسف آور (سیاسی)

۲۶ آذر ۱٣٨۱

آرزوها و دشواری های مشترک آقایان، امیر محبیان و حسین شریعتمداری (سیاسی)

۲۵ آذر ۱٣٨۱

نقش وزارت اطلاعات در مقابله با جنبش دانشجویی چیست؟ (سیاسی)

۲۲ آذر ۱٣٨۱

ماهیت رویدادهای اخیر (سیاسی)

۲۰ آذر ۱٣٨۱

مجاهدین انقلاب، آغاجری و سلمان رشدی (سیاسی)

۱۲ آذر ۱٣٨۱

راه حل اصلاح طلبان برای مقابله با سرکوب چیست؟ (سیاسی)

٨ آذر ۱٣٨۱

درس های یک هفته فراموش نشدنی! (سیاسی)

۲ آذر ۱٣٨۱

دانشجویان انتخاب مهم تری دارند! (سیاسی)

۲٨ آبان ۱٣٨۱

چند نکته با دانشجویان! (سیاسی)

۲٣ آبان ۱٣٨۱

به بهانه بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس (سیاسی)

۱۵ آبان ۱٣٨۱

آیا می توان وحدت جبهه دوم خرداد را حفظ کرد؟ (سیاسی)

٨ آبان ۱٣٨۱

یادداشتی برای «چریک پیر» (سیاسی)

۲۷ مهر ۱٣٨۱

امکانات و دشواری های «خروج از حاکمیت» (سیاسی)

۲۶ مهر ۱٣٨۱

تفسیری غیردموکراتیک بر لایحه ای غیردموکراتیک (سیاسی)

۲۲ مهر ۱٣٨۱

لایحه اصلاح قانون انتخابات ، بازگشت به پیش از دوم خرداد! (سیاسی)

۱۷ مهر ۱٣٨۱

دو خدمت تاریخی «دوم خرداد»! (سیاسی)

۱۵ مهر ۱٣٨۱

چرا اصلاح طلبان به این کارزار جهانی نمی پیوندند؟ (سیاسی)

۱۲ مهر ۱٣٨۱

ادامه توهم؟! (سیاسی)

۴ مهر ۱٣٨۱

استبداد فقاهتی، مخالفت از هر سو! (سیاسی)

۲۷ شهريور ۱٣٨۱

چرا جبهه مشارکت
جمعیت موتلفه اسلامی را برای گفتگو برگزیده است؟
(سیاسی)

۱۹ شهريور ۱٣٨۱

لایحه ضد آزادی! (سیاسی)

۱۲ شهريور ۱٣٨۱

راه مردم سالاری
از دالان های شورای نگهبان نمی گذرد
(سیاسی)

۷ شهريور ۱٣٨۱

چرا به یاس و ناامیدی دامن می زنید؟ (سیاسی)

۲ شهريور ۱٣٨۱

چه کسانی این دستگاه مخوف «مخالف خوار» را پرورش داده ‌ اند؟ (سیاسی)

۲٨ مرداد ۱٣٨۱

چرا شیپور را از سر گشادش می‌دمید؟ (سیاسی)

۲۶ مرداد ۱٣٨۱

اصلاحات دولتی در پایان راه! (سیاسی)

۲۴ مرداد ۱٣٨۱

«دموکرات» در برابر محافظه کاران، غیرمسئول، غیرپاسخگو و غیردموکرات در برابر دموکرات ها (سیاسی)

۱۵ مرداد ۱٣٨۱

از ماست که برماست! (سیاسی)

٣ مرداد ۱٣٨۱

زمینه‌ها و پیامدهای «خروج از حاکمیت» (سیاسی)

۲٨ تير ۱٣٨۱

برای دکتر ناصر زرافشان! (سیاسی)

۲۷ تير ۱٣٨۱

شاید امروز! (سیاسی)

۲۲ تير ۱٣٨۱

یادداشت‌هایی بر سه واقعه در یک روز پرحادثه (سیاسی)

۲۰ تير ۱٣٨۱

«مردم سالاری دینی» بدون حجاب و پرده! (سیاسی)

۱۲ تير ۱٣٨۱

دفاع از آغاجری، دفاع از آزادی بیان بود! (سیاسی)

٨ تير ۱٣٨۱

منتخبین علامه،‌ یک گام به پیش! (سیاسی)

۷ تير ۱٣٨۱

پرسشی از آقای بهزاد نبوی (سیاسی)

۲۱ خرداد ۱٣٨۱

آیا مجلس حقیقتا مخالف شکنجه است؟! (سیاسی)

۲۰ خرداد ۱٣٨۱

محافظه‌کاران و «گفتمان ملی» (سیاسی)

۱۴ خرداد ۱٣٨۱

پاسخ به یک انتقاد (سیاسی)

۱۰ خرداد ۱٣٨۱

نگاهی به دلایل "نوروز" در مخالفت با خواست اصلاح قانون اساسی (سیاسی)

۱ خرداد ۱٣٨۱

گروه های فشار باز میگردند؟ (سیاسی)

٣۰ ارديبهشت ۱٣٨۱

پیرامون تهدید اصلاح طلبان به کناره گیری (سیاسی)

۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۱

به مناسبت انتشار دوباره ،،اخبار روز،، (سیاسی)

۱۱ ارديبهشت ۱٣٨۱

ضرورت تشکیل جبهه جمهوری (سیاسی)

۲ فروردين ۱٣٨۱

 

ف. تابان


بازگشت به صفحه نخست