یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


چرا (ادبیات)

۱٣ خرداد ۱٣۹۷

دادنامه (ادبیات)

۲۹ فروردين ۱٣۹۷

باد مفّرح (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۶

اروپا (ادبیات)

۲۴ بهمن ۱٣۹۶

به مردگان آن سال (ادبیات)

۲ بهمن ۱٣۹۶

چرا نمی توانیم انسان ها را در اندازه ی واقعی شان دوست بداریم؟ (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۶

آمدی (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۶

روی خار نشسته ام (ادبیات)

۲۷ بهمن ۱٣۹٣

تا ماه پستانش را از دهانِ چاه بیرون کشد (ادبیات)

۱۵ ارديبهشت ۱٣۹٣

بترس! (ادبیات)

۱۶ اسفند ۱٣۹۱

بترس! (ادبیات)

۴ اسفند ۱٣۹۱

ما را قسمت کردی (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۰

می دانی... (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹۰

شاعر (ادبیات)

۱۴ تير ۱٣۹۰

امشب (ادبیات)

۷ تير ۱٣۹۰

پایان و ماه مغول (ادبیات)

۲۴ خرداد ۱٣۹۰

بترس! (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣٨۹

به هستی ابدی شده ی آنان که به نام خدا اعدام شدند (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۹

یک دسته ی گل کو اگر آن باغ بدیدید؟! (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣٨٨

به کشندگان دین و قاتلان خدا (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣٨٨

خانه (ادبیات)

٣۰ آبان ۱٣٨٨

نامه سر گشاده به بسیجی (ادبیات)

۴ تير ۱٣٨٨

قاصدی بفرستید (ادبیات)

۲ تير ۱٣٨٨

قتلگاه (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣٨۶

پیام (ادبیات)

۱۶ شهريور ۱٣٨۶

عاجزان (ادبیات)

۱٨ تير ۱٣٨۶

زن (ادبیات)

۱۹ اسفند ۱٣٨۵

آن شب (ادبیات)

٣۰ آبان ۱٣٨۵

نامه سرگشاده به داوران بی ترازو. به ملایان! (ادبیات)

۱۰ مرداد ۱٣٨۵

 

ژیلا مساعد


بازگشت به صفحه نخست