یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه! - محمد شوریاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۴ اسفند ۱٣۹۷ -  ۵ مارس ۲۰۱۹


شبکه ی خبری ۲۰ و سی صداوسیما در برنامه ای بنام «ایستگاه پایانی دروغ»دست به افشاگری علیه موسس آمدنیوز (روح الله زم)زد. و در آن باپخش شنود مکالمات تصویری ایشان، و در راستای تثبیت و حفظ نظام،که اوجب واجبات است و انجام هر کاری درآن مباح وحلال، بدین وسیله خواست اقتدار و صلابت و استواری نظام جمهوری اسلامی را به رخ بکشد و ایضا افکارعمومی را تحت تاثیر قرار دهد تا بتواند در پروژه های حکومتی (مثل انتخابات) موفق باشد!

از اهداف «حکومت ولایت فقیه» از ابتدا تا الآن، یکی خودی و غیر خودی کردن نیروهای انسانی کیفی، و سپس دراین فاصله زمانی، تربیت افرادی خاص برای جانشینی و آلترناتیوسازی در هر موردی است. که به دلیل مقبولیت و رواج ریاکاری، نفاق در آن بشدت نفوذ و از این مسیر هر «ابن الوقت»بی مایه ی «بی بُته«ای باسنجاق کردن خود به حاکمان کلیدی کشور و ایضا «آقازاده»های مونث و مذکرشان، سر از آخور مدیریت و اداره ی کشور در آورد. و ایضا ورود پیدا کرد به نهادهای امنیتی.

در مانیفست حکومت ولایت فقیه آنهایی خودی محسوب می شوندکه آن حد و حدودی که نظام برای شان رقم زده و برنامه ریزی کرده، آنرا بپذیرند و فراتر از آن نروند.

محمدجواد ظریف (وزیرامورخارجه)- که این روزها بدلیل استعفای علنی اش سرو صدای ویژه ای پیداکرد- نمونه ای از مدیریتی ست که حد و حدودش درحکومت ولایت فقیه معلوم است و خودش هم می داندکه اگر بخواهد فراتر از آن برود چه اتفاقی خواهد افتاد!لذا استعفایش را پس گرفت.

نیمه ای از مانیفست حکومت ولایت فقیه، طیف باصطلاح «اصلاح طلبان» هستند که قبلابه نام «جناج چپ» شناخته می شده و سالهاست که به همراه رقیب خود (باصطلاح اصولگرایان)، قدرت رابین خود تقسیم کرده و در یک جنگ ملانقطی با آنها، سعی دارند خود را به عنوان پیشرو، آلترناتیو همیشگی و اصلی حکومت ولایت فقیه معرفی و آنرا جا بیندازند!

ویژگی منحصر بفرد آنها «دُگماتیسم نفاق» است. هرچند خود را دمکرات، اصلاح طلب و آزادیخواه و روشنفکر می دانند و با گفتمان روزخود را وفق می دهند؛ امابشدت انحصار و انحصارطلبی دراین طیف استمرار دارد.

وازآنجاکه بخشی ازآنهاهمواره پای ثابت نهادهای امنیتی بوده اند،لذابخشی از نیروهای واجا(وزارت اطلاعات)هم روی کاکل آنهامی چرخد.

پذیرفتن مسئولیت قتل فروهر و همسرش ازسوی«واجا»فقط بدلیل استماع «شنود»ازمنزل فروهربودکه در دعوای جنگ قدرت بدست رقیب افتادورسمی شد. اماچون پای خیلی هادراین ماجرابازمی شدومسائل ویژه ای راآشکار می کرد،بایک جنگ ملانقطی وایضاآن بازجویی های کذایی ازعوامل قتل های زنجیره ای و بخصوص همسرسعید امامی، پرونده بارضایت وعدم پی گیری هردوجناح، محترمانه ماست مالی و مختومه گردید.

بخشی ازافراداین دوجناح به علاوه کسانی که ازراه های مختلف خود رابه قدرت سنجاق کرده اند،«دولت سایه»راتشکیل می دهند.این«دولت»اختیارهمه چیزرا دارد،(حتی اختیار رهبری را)،بدون آنکه بخواهدرسمابخشنامه صادرکند.ویابخواهد مستقیم فرمان دهد.

لازم است بگوئیم:«دولت سایه»با«دولت درسایه»و«دولت پنهان»تفاوت دارد. تفاوت آنرا قبلادر نوشته های خود و فایل های ویدئویی(درمورد دولت سایه) توضیح داده ام(آنجا مراجعه شود).

افراد«دولت سایه»یکدیگررابه عنوان اعضای دولت سایه نمی شناسند؛درحالی که ممکن است همدیگرراهم خوب بشناسند!بلکه هرکدام دردایره ای قراردارندکه دردل یک دایره ی دیگر است.ودرجایی اگرلازم باشدبدون آنکه خودبدانند،توسط دیگراعضا،قربانی،معدوم وترور شخصیت هم می شوند!

بخشی ازاین نیروهابرای خارج ازکشورتربیت شدند.ازاین افراد،بخشی ازآنها کارمندان وحقوق بگیران بنگاه های خبری مثل بی.بی.سی.رادیو فردا،صدای آمریکا،من وتو،وایران اینترنشنال به عنوان خبرنگار،مجری و کارشناس مشغول شدند.

مثلا گفته شده که بخش مهمی ازبودجه شبکه ماهواره ای، تلویزیونی ایران اینترنشنال را عربستان می دهد؛خب خرج که ازجیب دشمن باشد چه بهتر.

یاباصطلاح فشارآوردن روی خانواده های آنهادر ایران،(ماجرای بی بی سی)که اگر ذره بین شویم متوجه می شویم برای حفظ وتداوم همان ها(همان هایی که درخدمت دولت سایه هستندونه لزوماهمان افرادی که خانواده هایشان تحت فشاراست)،گاهی این چنین اقداماتی هم لازم است صورت گیرد.

بابخشی ازآنهادائم مصاحبه می شود.ازسیرتاپیارمی توانند اظهارنظرکنند.همه فن حریف هستند.وزبان حرف زدن راخوب یادگرفته ومی دانند.(مثل غذایی که شمااز رستوران سفارش می دهید،برای شان تهیه می شود!)اینها،باضافه ی کسانی که درداخل ایران جوازمصاحبه های متعددرادارندوازحاشیه وحصارامنیتی هم برخوردارند؛(بالاخره مصاحبه کننده ها هم زمانی ازخودشان بوده و اینک کارمند و خبرنگاروکارشناس آن بنگاه خبری هستندولذاهوای هم را دارند!!)صرفا فقط اینها نظرات وایده های کارشناسی می دهند.حتی برای مقابله بانظام.مثل آن نمایش حذف«جیم»در انتخابات«مجلس خبرگان رهبری»که آن ایده فقط منجر به بالارفتن تعدادرای دهندگان شدتااین مجلس درانتخاب رهبربعدی،ازدرجه و اعتبارحقوقی وحقیقی خوبی بهره برده باشد.

بخشی هم شبکه هایی را تاسیس کرده،یاازموسسین آن هستند؛ویااین افراددرآن نفوذ دارند:مثل شبکه های«فرشگرد»،«ایران وایر»،«آمد نیوز» و«بیان».

بخشی هم به عنوان اپوزیسیون«براندازدوآتشه» و«جدایی طلب»ویامعتقدبه اصلاح(ماله کشی نظام بر عهده ی آنهاست) وپیشروی گام به گام وبدون خشونت و ازاین نوع حرفها!!نقش بازی می کنند...(باهمراهی ماله کش های داخلی)!

این تور گسترده ای ست که حکومت ولایت فقیه سالهاست درداخل و خارج پهن کرده واگرلازم باشدکه خودشان،خودشان رابی آبرو،بی حیثیت ولکه دارکننداین کار راخواهندکرد.(مخصوصا برای کسانی که توزرد ازکاردرمی آیند!).آنهابه هیچ ضمان اخلاقی وایدئولوژی پایبندنیستند.دقیقااصطلاح«هُرهُری مذهب».وبرای رسیدن به هدف ازهروسیله ی زشت وکثیفی هم که لازم باشدبهره می گیرند.ماجرای بازجویی ازهمسرسعیدامامی یک نمونه آشکار آن است.

کاراخیر شبکه دو ی صداو سیما دربرنامه خبری خود(۲۰وسی)با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ»،یکی ازهمین شیوه هاست؛که به بی حیثیت ومفتضح کردن بخشی ازپادوهای خوددرخارج از کشور اقدام کرد.

امثال«روح الله زم»،«مسیح علی نژاد»،«فخرآور»،«علی جوانمردی»،«سید محمد حسینی»، «علیزاده»،«محمد رهبر»،«مهدوی»،«مرادویسی»،وحیدپوراستاد»، «بابک داد»،«مسعودبهنود»،«اکبرگنجی»،«مجتبی واحدی»،«فرنازقاضی زاده»، «شادی صدر»،«فرزانه روستایی»،«حسین باستانی»،مزروعی وپسرش، (بخشی ازهیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران!)،اینهاازجمله بخش قلیلی از کثیری ست که درراستای اهداف«دولت سایه»،سناریوهای هدایت شده برای خارج ازکشور رااجرامی کنند.

دراین پروژه ی راهبردی،(چنانچه به هردلیل نظام سقوط کند)براندازی هم هست، و چندین هدف دنبال می شود:

از جمله اینکه اپوزیسیون اصیل و استخواندار را در این فاصله ی زمانی لکه دار کرده و به مرور فسیل و از خاصیت بیندازند.وازطرفی دیگر،بانقش های چندگانه سوز این نیروهای صادراتی در خارج ازکشور،به مرورجای اپوزیسیون پیر،و زوار درفته را گرفته ودرصورت سقوط نظام،بخش مهمی ازهمین ها،نیروهای جانشینی هستند که درصورت ثبات،وارد فازقدرت می شوندوالبته می توانندچهره ی کثیف و ملعون وجنایتکارومنافق صفت «دولت سایه»،و«اربابان رانت ده ی»خودرا درتاریخ معاصر وپیشگاه خلق؛همچنان گمنام نگهدارندوآنهاهمچنان ازآخور نظام بعدی هم توبره ای برگیرند!

سیزدهم اسفند نود و هفت
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست