یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو - حسن رحمان پناهاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۲ آذر ۱٣۹۷ -  ٣ دسامبر ۲۰۱٨


روز جمعه ١۶آذر ١٣٩٧ خورشیدی برابر با ٧ دسامبر ۲۰۱٨ میلادی در ایران روز دانشجو است . ۶٥ سال قبل در چنین روزی و در متن رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال های اولیه دهه ٣٠ خورشیدی که باعث فرار شاه از ایران به عراق و سپس کودتای ٢٨مرداد سال ١٣٣٢ و بازگشت مجدد وی بر مسند قدرت شد ، جامعه ایران در تب و تاب سیاسی به سر می برد و هنوز تکلیف قدرت سیاسی یکسره نشده بود . شاه با ترس و وحشت و در حمایت کودتاچیان و همچنین پشتیبانی بی دریغ آمریکا ، اما در نگرانی از آینده نامعلوم خود ، خانواده و نزدیکانش به ایران بازگشت .
ایالات متحد آمریکا بعد از پایان جنگ جهانی دوم بعنوان بزرگترین ابرقدرت امپریالیست غرب در برابر امپریالیسم شوری و شرکا ، عملآ در رهبری بلوک غرب قرار گرفته بود. آمریکا در حال رهبری دولت های بلوک غرب علیه بلوک رقیب شرق ، به سرعت در حال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه و بویژه ایران بود که مرز مشترک طولانی با کشور "اتحاد جماهیر شوری" سابق داشت و از اهمیت سوق الجیشی خاصی برای این کشور برخوردار بود. "ریچارد نیسکون " معاون (آیزنهاور) رئیس جمهور وقت آمریکا برای نشان دادن ثبات سیاسی در ایران بعد از کودتای ٢٨ مرداد ، حمایت قاطع آمریکا از شاه و قوت قلب دادن به نامبرد و تنها نگذاشتن وی در برابر مخالفینش در داخل کشور و همچنین رقیب بین المللی بلوک غرب یعنی "شوری" که هم شاه و هم دولت های غربی در مورد گسترش نفوذ آن هراس افکنی میکردند در حال سفر به تهران بود . ٣ روز قبل از سفر نیکسون به ایران و دو روز قبل از یورش نظامیان شاه به دانشگاه تهران ، فضل الله زاهدی که از طراحان اصلی کودتای نظامی علیه حکومت مصدق بود و بعد از موفقیت کودتا از جانب شاه به نخست وزیری منصوب شده بود، برقراری رابطه با دولت انگلستان را که در دوران نخست وزیری مصدق به حالت تعلیق درآمده بود، رسمآ و مجددآ برقرار کرد. با پخش این خبر و سفر قریب الوقوع معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران، تظاهرات و اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای بزرگ بویژه تهران به راه افتاد که تعدادی از معترضین در دانشگاه و در سطح شهر دستگیر شدند. این وضعیت در ١۵ آذر نیز ادامه یافت.
صبح روز ١۶ آذر فضای حاکم بر دانشگاه تهران ملتهب بود. نیروهای نظامی با تجهیزات کامل و به بهانه جلوگیری از "اغتشاش" که زبان همه سرکوبگران علیه معترضین و ناراضیان سیاسی است، در اطراف و داخل دانشگاه حضور گسترده داشتند که این حضور از امکان رویداد ناخواستهای خبر می داد. به منظور جلوگیری ازوقوع هر گونه رویدادی علیه دانشگاه، مسئولین این نهاد آموزشی چندین دانشکده را تعطیل کردند. اما نیروهای سرکوبگر که قصد زهرچشم گرفتن از دانشجویان و به تبع آن از جامعه ملتهب و ناراضی ایران، بعد از نزدیک به ٣ ماه از کودتای نظامی ٢٨ مرداد و همچنین قصد داشتند قدرت حاکمیت متزلزل شاه را به حامی جهانی آن آمریکا نشان دهند، بیکار ننشستند و دانشکده فنی را مورد یورش وحشیانه قرار داده و دستور آتش صادر کردند. در روز ١۶ آذر مهاجمان تا دندان مسلح به داخل دانشگاه و کلاس درس مدرسین و دانشجویان یورش برده و بر اثر تیراندازی آنان در طبقه اول دانشکده فنی چندین تن از دانشجویان مجروح و عده بیشتری دستگیر شدند. از مجروحین، ٣ دانشجو به اسامی مصطفی بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی جانباختند. رژیم شاه برای توجیه این جنایات، علت کشتار دانشجویان را "درگیرشدن دانشجویان با سربازان و کوشش برای خلع سلاح آنان" عنوان کرد که حتی مزدوران شاه نیز به این اراجیف باور نکردند. در روز١٧ آذر و در اعتراض به جنایت مزدوران شاه علیه دانشجویان دانشگاه تهران، اعتصابات گستردهای در اغلب دانشگاهها و دبیرستانهای تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد و یاد و خاطره جانباختهگان ١۶آذر گرامی داشته شد.
دو روز بعد از این جنایت "ریچارد نیسکون " معاون رئیس جمهورآمریکا وارد ایران شد و بر سنگ فرش خونین دانشگاه تهران که هنوز بوی خون و باروت از آن می آمد، حضور یافت و طی برنامهای از قبل تدارک دیده شده، دکترای افتخاری حقوق را از دانشگاه تهران دریافت کرد. این اقدام دهن کجی اشکاری به مبارزات عادلانه و برحق مردم ایران، بویژه جنبش انقلابی دانشجویی و اثبات مزدوری و سرسپردگی رژیم سلطنتی به اربابان جهانیش بود.
از آن تاریخ تا کنون روز ١۶آذر بعنوان روز دانشجو ، در گرامیداشت یاد و خاطره دانشجویان جانباخته و همچنین مبارزات رادیکال و انقلابی دانشجویان علیه ستم ، استبداد و سرکوب و برای آزادی و برابری انسان گرامی داشته می شود.
دانشگاه در ایران از بدو تآسیس تاکنون انعکاس وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه بوده و محل حضور و جدال ٣ گرایش اصلی جامعه (لیبرالی، مذهبی و سوسیالیستی)بوده است. دو گرایش اول اگرچه همیشه از نااگاهی و توهم مردم به آرمان و اهداف آنان و ازعدم سازماندهی انقلابی توده وسیع مردم سوء استفاده کرده، اما همیشه در کنار استبداد سیاسی زیسته و در دورانهای مختلف از آن تغذیه کرده، نیرو گرفته و به آن خدمت کرده و نیرو داده است. اما گرایش چپ و سوسیالیست درون دانشگاه همیشه موتور محرکه اعتراضات و مبارزاتی دانشجویان جهت کسب مطالبات صنفی و سیاسی خود تا خواستهای مبارزاتی و رادیکال درون جامعه بوده است . بسیاری از فعالین و رهبران سیاسی احزاب و سازمانهای سیاسی مبارز، رادیکال و کمونیست از دانشگاهها فارغ التحصیل و طی دورانی از فعالین جنبش دانشجویی بودهاند. برجستهترین چهرهای سیاسی و علمی جامعه ایران از دانشگاهها برخاستهاند. مقاومترین زندانیان سیاسی و عقیدتی که تحت وحشیانهترین شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفته و بسیاری از آنان در مقابل جوخههای اعدام جلادان، چه در زمان رژیم منفور سلطنتی و چه استبداد مذهبی اسلامی قرار گرفتهاند از دانشگاهها بودهاند. بخش رادیکال و سوسیالست جنبش دانشجویی پیام آوران اگاهی و علم به درون جامعه بودهاند که خود از آن برخاستهاند . بی دلیل نیست که همه دیکتاتورها از جنبش دانشجویی رادیکال و سوسیالیستی وحشت دارند و با هر امکانات و وسیلهای، از پلیس، زندان، شکنجهگر تا آخوند و واعظ مذهبی و فتوای دینی، بلافاصله به سرکوب و خفه کردن صدای حق طلبانه دانشجویان بر می خیزند.
جنبش دانشجویی ایران دورانهای سخت و پرهزینهای را با همه افت و خیزهای آن پشت سرنهاده و کولهباری از درس و تجربه، از شکست و پیروزی در کارنامه خود دارد. این جنبش ، استبداد سیاسی و نظامی رژیم پهلوی را با دادن چندین قربانی در ١۶ آذر و دهها و صدها زندانی سیاسی که تعداد زیادی از آنان یا به جوخه اعدام سپرده شدند، یا در فرارهای ساختگی از زندان و از پشت سر هدف گلوله زندانبانان مزدور قرار گرفتند و یا در نبرد مسلحانه علیه رژیم پادشاهی جانباختند، به چالش کشید و در برابر آن سرتعظیم فرود نیاورد. جنبش دانشجویی ایران جدا از شلاق و زندان و گلوله استبداد رژیم سلطنتی ، مزه شیرین گشایش سیاسی در جامعه ایران را در شهریور٢٠ ، در رویدادهای چند سال منتهی به اوایل دهه ٣٠ خورشیدی و بویژه در قیام زمستان سال ١٣۵٧ و سرنگونی نظام استبدادی ٢۵٠٠ساله شاهنشاهی چشید و مهر خود را بر آن حک کرد. اما دریغا در این دورانهای کوتاه و سپری شده، تئوری انقلابی همراه با سازمان و تشکیلات تودهای و رزمنده که بتواند کشتی توفان زده مبارزات تودههای کارگر و زحمتکش ایران را که همیشه بار سنگین مبارزه و مقاومت را بر دوش داشتهاند را به ساحل نجات راهنمایی کند، روشن بخش راه مان نبود و بعد از دفع هر استبداد، نمونه بدتر از قبل، جای آنرا گرفت، که جمهوری اسلامی آخرین نمونه آن است. حاکمیتی که بیش از ٣٩سال است با سرب و گلوله و مشت آهنین متکی به فتوا و شریعت اسلام، مردم ایران را سلاخی میکند. بی گمان لطمات جنبش دانشجویی و دیگر جنبش های اجتماعی در ایران، تنها در چند سال اول استبداد مذهبی ولایت فقیه، به اندازه ۵٠ سال حاکمیت خانواده پهلوی بوده است که به آسانی جبران نخواهد شد.
جنبش دانشجویی ایران با پشت سر گذآشتن کشتارهای دهه ۶٠، با عبور از دولت "سازندگی" و نخ نما شدن سیاستهای گرایش اسلامی در قالب اصلاح طلبان حکومتی که چیزی جز رنگ و لعاب جمهوری اسلامی با پسوند "اصلاحات" نبوده که هرگز با استبداد مطلقه آن درنیفتاد ،سرکوب بیرحمانه احمدی نژاد با پوپولیسم عوامفریبانه آن و وعدههای فریبکارانه دولت "تدبیر و امید" حسن روحانی شیاد و دروغگو عبور کرده و میتواند تصفیه حساب نهایی آنجام دهد.
بعد از خیزش دیماه سال ١٣٩٦ جامعه ایران و به طبع آن جنبش های اصیل اجتماعی از قبیل جنبش کارگری ، جنبش دانشجویی ، جنبش انقلابی کردستان و دیگر جنبش های تودهای و انقلابی وارد دورهای نوین از اعتراض و رودرویی آشکار با فاشیسم اسلامی به منظور پایان دادن به عمر ننگین و سرکوبگرانه آن شده است . اعتصابات گسترده کارگری و طولانی مدت طی یک ماه اخیر در هفت تپه و خوزستان ، اعتصاب بیش از ٣ هفته رانندگان کامیون ، اعتصاب و اعتراض متشکل و سازمانیافه معلمان سراسر کشور، اعتصاب عمومی مردم کردستان در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی و موشک باران مقرات حزب دمکرات کردستان به فراخوان احزاب و سازمانهای سیاسی در ٢١ شهریور امسال، تنها گوشههای از نبرد و تقابل کارگران و ستمدیدهگان جامعه با نظام ضد بشری جمهوری اسلامی است . رودررویهایی که هیچ نسبت و سنخیتی با محاصرهی اقتصادی جمهوری اسلامی توسط دولتمرادن آمریکا به منظور رام کردن آنان با سیاست های خودشان ندارد و از عمق نفرت و بیزاری مردم از نظامی اسلامی حاکم بر ایران نشآت گرفته است . بر متن تحولات کنونی ، بر بستر شرایط مناسبتر از گذشته و در تغییر توازن قوا میان جبهه انقلاب و ضدانقلاب ، امسال جنبش دانشجویی در شرایط مناسب تری به استقبال ١٦ آذر روز دانشجو می رود. همچنین جنبش دانشجویی با عبور از جریان چپ حاشیهای و ماجراجو و بیگانه به جنبش های اصلی و مبارزاتی و "چپ لیبرال و تسلیم طلب"، قادر است در همسویی با جنبش اعتراضی کارگران و دیگر جنبش های اصیل اجتماعی و تودهای، جایگاه شایسته خود را در متن رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران امروز که آبستن تحولات مهم و سرنوشت ساز در داخل و خارج این کشور است، بیابد.
امروز از هر زمانی بیشتر هم سرنوشتی جنبش کارگری و جنبش دانشجویی و دیگر جنبش های رادیکال و انقلابی به امر ملموس و واقعی برای تغییر شرایط موجود و سرنگونی انقلابی استبداد مذهبی حاکم بر ایران تبدیل شده است.
مطالبه "کارگر، دانشجو، پیوندتان مبارک" لازم است و میتواند از یک شعار اعتراضی به یک خواست عملی و ملموس تبدیل گردد. این دو جنبش، با همکاری و همسویی ، با کوشش جهت سازماندهی و ایجاد تشکیلات ، با هماهنگی در رهبری و هدایت، و با خط مشی و استراتژی رادیکال و انقلابی ، قادرند دیگر جنبش های اصیل مبارزاتی و اجتماعی را متشکل و متحد نمایند و پروسه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را تسریع نمایند. جمهوری اسلامی غده سرطانی بدخیمی است که هر روز عوارض آن جسم فرسوده مردم ایران و کل منطقه را بیشتر از روز قبل الوده و عذاب می دهد . عمل جراحی و برداشتن این غده سرطانی ، چیزی جز انقلاب کارگران و ستمدیدهگان نیست و این امر بیشتر از هر زمانی وقت آن فرا رسیده است . این رسالت بر دوش طبقه کارگر و متحدین آن، از جمله جنبش رادیکال و انقلابی دانشجویی است.
در پایان و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دانشجویان جانباخته در ١۶آذر ١٣٣٢، به رزمندگی و فداکاری تمام فعالین و مبارزین انقلابی و کمونیست جنبش دانشجویی ایران درود می فرستیم و زحمات و جانبازیهای آنان را ارج گذاشته و گرامی می داریم .

دوشنبه/ ١٣/ آذر ١٣٩۶


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست