یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

درگذشت رفیق امیرعلی لاهرودی
صدر فرقه دموکرات آذربایجان را تسلیت می گوئیم


• لاهرودی از امتحان دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی و گسترش هیستریک فضای مسموم ضد چپ و ضد فرقه سربلند بیرون آمد، تسلیم فشارهای عظیم زرادخانه های ایدئولوژیک دول عمده سرمایه داری و پانترکیست ها در دشمنی با نهضت ۲۱ آذر و رهبر آن سید جعفر پیشه وری نگشت، آرمانهای انسانی خود را به حکمرانان جدید و خادمان سرمایه سالاری نفروخت، سوسیالیستی مومن باقی ماند و از آذربایجان و از نظریه فرقه دموکرات آذربایجان درباره ضرورت فدرالیسم در ایران دفاع کرد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۱ آذر ۱٣۹٣ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴


 رفیق امیرعلی لاهرودی صدر فرقه دموکرات آذربایجان در باکو درگذشت. او از دهقانزادگانی بود که در سنین نوجوانی – سالهای پس از شهریور ۱۳۲۰ به مبارزه علیه ستم فئودال ها و ژاندارم ها برخاست و در جستجوی آزادی و عدالت و دموکراسی به حزب توده ایران و سپس فرقه دموکرات آذربایجان پیوست. لاهرودی پس از شکست نهضت آذربایجان ناگزیر از مهاجرت به اتحاد شوروی گشت، به کارگری پرداخت، به کادر رهبری فرقه و سپس حزب توده ایران راه یافت. او از جمله شخصیت هایی بود که همواره – حتی در درون کادر رهبری حزب توده ایران- برای تثبیت حق مردم آذربایجان برای برخورداری از حقوق دموکراتیک یک ملت- مبارزه کرد.
در سالهای سخت و بحرانی پس از سرکوب حزب توده ایران، امیر علی لاهرودی از جمله چند رهبر درجه اول حزب توده ایران بود و بالطبع درجهات مثبت و منفی فعالیت رهبری حزب در این سالها، به ویژه در ایستادگی در برابر نقد خطاهای حزب، برخورد نادرست با منتقدان در تشکیلات، ذی سهم. با اینهمه او از امتحان دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی و گسترش هیستریک فضای مسموم ضد چپ و ضد فرقه سربلند بیرون آمد، تسلیم فشارهای عظیم زرادخانه های ایدئولوژیک دول عمده سرمایه داری و پانترکیست ها در دشمنی با نهضت ۲۱ آذر و رهبر آن سید جعفر پیشه وری نگشت، آرمانهای انسانی خود را به حکمرانان جدید و خادمان سرمایه سالاری نفروخت، سوسیالیستی مومن باقی ماند و از آذربایجان و از نظریه فرقه دموکرات آذربایجان درباره ضرورت فدرالیسم در ایران دفاع کرد.
رفیق امیر علی لاهرودی در ناکام گذاشتن تلاش های گسترده و محیلانه دشمنان و بدخواهان مردم آذربایجان برای تسخیر فرقه دموکرات آذربایجان نفش بی بدیلی ایفا کرد. او اجازه نداد فرقه به آلت دست رژیم جمهوری اسلامی، جاه طلبان تهی مایه و یا ملیت پرستان افراطی و پان ترکیست تبدیل شود. او مانع از آن شد که فرقه بر خلاف آرمانهای عدالت خواهانه و انساندوستانه بنیانگذارش در مسیر تسلیم به دشمن، در راستای نژاد گرایی و دشمنی با ملیتهای دیگر ایران قرار گیرد. تاریخ این خدمت او و رفقای دیگر تاثیر گذار در راهبری فرقه در این سالها را هرگز فراموش نخواهد کرد.
درگذشت رفیق امیر علی لاهرودی سبب تاسف عمیق ماست. این ضایعه را به اعضا و رهبران فرقه دموکرات آذربایجان، به بازماندگان او و به همه آزادیخواهان آذربایجان و سراسر ایران تسلیت می گوییم . برای رفقای عزیز کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان در تداوم راه و در پیگیری آرمانهای دموکرات بزرگ – سید جعفر پیشه وری- کامیابی ها آرزو می کنیم.

چپ دموکرات آذربایجان
هئیت تحریره سایت «آذربایجان»
۸ دسامبر ۲۰۱۴


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست